• Biokemister talar om fyra nivåer av struktur för ett protein: Primärstruktur, ordningen på aminosyrorna Sekundärstruktur, vikningar och spiraler som uppstår av vätebindningar mellan olika kedjedelar. (wikipedia.org)
  • Hemoglobin är ett multi-subunit globulärt protein, som har en kvaternär struktur - fyra globin-subenheter är anordnade i en tetrahedral struktur. (sawakinome.com)
  • Det totala proteinet kan användas för att bedöma tillståndet för hemostas, eftersom på grund av protein har blod sådana egenskaper som flytbarhet och har en viskös struktur. (ensayosclinicoscuba.com)
  • Formen som ett protein naturligt viks till kallas för dess naturliga tillstånd. (wikipedia.org)
  • Minskade nivåer av totalt protein i blodet kallas hypoproteinemia. (ensayosclinicoscuba.com)
  • En signifikant ökning av koncentrationen av totalt protein i blodet kallas hyperproteninemia. (ensayosclinicoscuba.com)
  • Aminosyrakedjan (även kallad polypeptidkedjan) som ett protein består av viks till en specifik tredimensionell form. (wikipedia.org)
  • Den består av två underenheter: en ospecifik alfa-subenhet och en specifik beta-underenhet. (merithealthnorthwestms.com)
  • Strukturen för ett protein, kallat proteinstrukturen, är mycket viktig både för dess egenskaper och dess funktion. (wikipedia.org)