• Inom de stora läkemedelsbolagen sysslade man hellre med att till exempel utveckla hämmare av tyrosinkinaser, en typ enzymer som stimulerar celltillväxt och ofta är aktiverade i cancerceller. (ki.se)
  • Ett flertal av dessa molekyler är s.k. protein kinaser, enzymer som katalyserar en överföring av ett fosfat till andra proteiner (substrat), vilket innebär en förmåga för kinaserna att reglera aktiviteten av sina respektive substrat. (lu.se)
  • Masitinib är en oral behandling som inhiberar proteiner som kallas tyrosinkinaser som spelar viktiga roller i celler. (neuroforbundet.se)