• Tv-spel kan enkelt utnyttjas för att påverka människor och används bland annat av IS och Hizbollah för rekrytering och av Ryssland för att sprida propaganda under den pågående inva. (lu.se)
 • För närvarande erbjuder den en fängslande och lättillgänglig arena för fientliga stater, organiserad brottslighet och extremistgrupper att påverka och sprida propaganda, säger Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation och en av forskarna bakom rapporten. (lu.se)
 • Samtliga misstänkta ingick i en grupp som innan misshandeln spridit propaganda för Svenskarnas parti. (expo.se)
 • Dataspel har även använts för krigspropaganda, till exempel i det pågående kriget i Ukraina, där Ryssland spridit propaganda via Roblox , Minecraft och andra spel. (lu.se)
 • Under det kalla kriget hade väst mer effektiv propaganda än Sovjetunionen, just för att USA och Storbritannien kunde samarbeta med privata företag och organisationer. (globalpolitics.se)
 • Kritiker menar att församlingarna som lyder under Moskvapatriarkatet går Putins ärenden, stöttar kriget och sprider propaganda till församlingsmedlemmarna. (svt.se)
 • Ordet propaganda har på svenska, liksom i de flesta västerländska kulturer, en laddad innebörd, även om det ibland kan ses som ett positivt ord - som regel är propaganda ett positivt epitet bara under förutsättning att en person samtycker till innehållet i det meddelande som avses. (wikipedia.org)
 • annonsering kan mycket väl ses som propaganda, även om propaganda i svenska som regel inte används om kommersiella budskap. (wikipedia.org)
 • Försvarsmakten har en annons med pride-propaganda i Svenska Dagbladet, och SVT lyfter fram röster från både kritiker och Försvarsmakten. (mediegranskaren.se)
 • Liksom andra makter har den svenska pressen lagt kraft och pengar på att göra propaganda för sig själv. (lu.se)
 • År av exil, rädsla och i en miljö av propaganda och en politisk övertygelse lever i dag, 20 år senare efter folkmordet, hutuer fortfarande i ett krigstillstånd. (lu.se)
 • De flesta människor förknippar propaganda med statliga medier i auktoritära stater, och som använder lögner, vilseledande information, desinformation, selektiv historia och andra metoder för att tillhandahålla falsk information, i syfte att påverka individers rationella förmågor. (globalpolitics.se)
 • Jag har även pågående forskningsprojekt om postdigital propaganda och desinformation tillsammans med kollegor vid Umeå universitet och tillsammans med kollegor vid det nyinrättade Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar vid Lunds universitet. (lu.se)
 • title = "Myt och propaganda. (lu.se)
 • Få inblick i hur reklam, nyheter och propaganda fungerar i dagens medielandskap - och varför alla plötsligt pratar om artificiell intelligens. (goteborg.se)
 • Dels beskylls rörelserna ibland för propaganda, dels kritiseras avfällingar och före detta medlemmar som kritiserar rörelserna ofta av rörelserna själva för att bedriva propaganda. (wikipedia.org)
 • Men det rör sig inte huvudsakligen om propaganda i betydelsen enkelriktad spridning till passiva mottagare. (lu.se)
 • Jag disputerade i historia vid Linnéuniversitetet 2018 och sysslar huvudsakligen med globalhistoria, modern kolonialhistoria, nationalism, propaganda samt vetenskapshistoria. (lu.se)
 • Bra att SVT lyfter fram kritik mot försvarets pride-propaganda, men hade de gjort det utan Ivar Arpi? (mediegranskaren.se)
 • Ofta kopplar odemokratiska makthavare bruket av propaganda till bruket av censur - om en person eller myndighet ur mediautbudet med hjälp av censur tar bort oönskad information blir hela mediautbudet en propagandakanal för makthavaren. (wikipedia.org)
 • Få skulle hävda att det är censur att biblioteken inte tillhandahåller antisemitisk propaganda och pornografi. (fria.nu)
 • Ofta avser propaganda att få den egna befolkningen att tro att orättvisor begåtts, att de själva är offren och fienden förövaren. (wikipedia.org)
 • Propaganda ansågs vara ett legitimt instrument för att mobilisera befolkningen och skapa solidaritet. (globalpolitics.se)
 • I dagens Europa utgör nätattacker, propaganda och fake news överhängande politiska hot. (lu.se)
 • Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda , även Propagandaministerium , RMVP, ( Ministeriet för allmänhetens upplysning och propaganda ), var en myndighet i Nazityskland som arbetade med att genomdriva den nationalsocialistiska ideologin i hela det tyska samhället. (wikipedia.org)
 • Samtidigt visar männen en mjuk och kärleksfull sida, säger Maria Darwish, doktorand, som i en studie visar hur känslor och det "gulliga" är en strategisk del av denna fascistiska propaganda. (oru.se)
 • Statliga medier är inte effektiva förmedlare av propaganda, eftersom deras ägande och agenda är kända, och människor avvisar propaganda när de är medvetna om att de manipuleras. (globalpolitics.se)
 • Men propaganda är något alla stater använder i varierande grad. (globalpolitics.se)
 • I modern tid har liberala demokratier varit exceptionellt framgångsrika i att presentera propaganda som ett instrument som endast används av auktoritära stater, och man tror därför att liberala demokratier inte använder propaganda. (globalpolitics.se)
 • Ett svar på "Antisemitisk propaganda i Ekonyheterna! (sapereaude.se)
 • Denna propaganda påverkar redan europeisk politik, så Sverige bör inte isolera frågan till att enbart handla om oss, menar Hynek Pallas. (gp.se)