• Prolaktinom är en typ av godartad tumör i hypofysen (adenom). (wikipedia.org)
 • Ibland beror höga prolaktinvärden på en godartad tumör i hypofysen, en så kallad prolaktinom. (netdoktor.se)
 • Prolaktinom är ett tillstånd där en vanligtvis noncancerous tumör (adenom) i hypofysen i hjärnan overproduces hormonet prolaktin. (sjukdomclinic.com)
 • En prolaktinom är en godartad tumör som verkar växa på hypofysen. (apoteksverige.life)
 • En prolaktinom är en godartad noncancerous tumör i hypofysen som producerar hormonet prolaktin. (amarasdance.com)
 • När det gäller de vanligaste tumörerna i hypofysen, prolaktinom, kan det finnas en mjölkig bröstvätska. (sjukdomarna.se)
 • Sedan 8 år tillbaka äter jag Levaxin och Pravidel pga av ett litet prolaktinom på hypofysen, antipressan online sweden. (web-apotek-sverige.life)
 • Hyperprolaktinemi kan också bero på en godartad hypofystumör (prolaktinom), graviditet eller stress. (wikipedia.org)
 • Prolaktinom är en ganska ovanlig sjukdom, även om den är vanligast bland hypofystumörer. (blogspot.com)
 • Vid överproduktion av hypofyshormon vilket sker vid prolaktinom, akromegali samt Cushings sjukdom, kan farmakologisk behandling vara aktuell enbart eller som komplement till annan behandling. (docplayer.se)
 • Hypofystumör (prolaktinom) som orsakar impotens. (doktorn.com)
 • Prolaktinom orsakar hos kvinnor menstruationsrubbningar och upphörd menstruation och infertilitet, hos män impotens. (blogspot.com)
 • Prolaktinom är den vanligaste hypofystumören. (blogspot.com)
 • Sedan cirka 30 år har man kunnat behandla prolaktinom medicinskt med dopaminliknande substanser, så kallade dopaminagonister. (blogspot.com)
 • Årligen drabbas cirka 25 - 50 personer per en miljon invånare av prolaktinom. (blogspot.com)
 • Primärbehandling är dopaminagonist peroralt oavsett PRL-nivåer, tumörstorlek eller invasivitetsgrad enligt MR. Det kliniska svaret, reduktion av tumörstorlek, normalisering av PRL-värden, gonadfunktion och normalisering av den subtilt hämmade GH-sekretionen (före behandling lågt IGF-1) avgör om det är ett prolaktinom eller inte (1). (medicinskapm.se)
 • Behandling av prolaktinom. (soundthief.com)
 • Men ett och annat prolaktinom lättar upp stämningen, generiska alternativ till ceftils generic. (apotekvarer-sverige.life)
 • Om prolaktinom utgör en av flera hormonproducerande tumörer hos samma person - bisköldskörteln och hormonella magtarmkanalen är då oftast samtidigt drabbade - kallas sjukdomen multipel endokrin neoplasi (MEN) nr. 1. (blogspot.com)