• Enkelte år utarbeider programmet en mer omfattende periodisk programevaluering . (uio.no)