• diagnos, behandling eller prognos. (ki.se)
 • Arbetet bedrivs som en står förståelse för att det inom människan fi nns klinisk resonerande- och beslutsprocess, som läkande krafter och resurser för förändring och att innefattar undersökning, fastställande av diagnos dessa kan aktiveras med rörelse i en terapeutisk och prognos, målsättning och planering av tera- interaktion. (ki.se)
 • Genom att utveckla klassificeringen av patienter med traumatisk hjärnskada kan man idag ställa en säkrare diagnos och prognos, visar en ny studie publicerad i PLOS Medicine. (ki.se)
 • Frihetsförmedlingens prognos bygger på statistik kombinerat med analys av de samtal vi ständigt för med frihetsintresserade och -aktiva runtom i landet. (frihetsformedlingen.se)
 • prognos - Förtroendekommissionen - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser. (tradingeconomics.com)
 • Baserat på de senaste prognoserna för spannmålsproduktion under 2011 och spannmålskonsumtion under 2011/12 har FAO:s prognos för globala utgående lager i slutet av säsongen höjts med 5 mt till 516 mt. Globala utgående lager för vete förväntas öka med 29 procent, långt över det 10-åriga genomsnittet. (ravarumarknaden.se)
 • Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor. (blogspot.com)
 • Os kerheten i f ruts gelsen r mer betonad i begreppet prognos n i begreppet prediktion. (psykologiguiden.se)
 • I Excel 2016 ersattes funktionen prognos med prognos. (microsoft.com)
 • Helårssiffran för 2016 bedöms hamna på 3,2 procent kalenderkorrigerat jämfört med året innan, vilket är i linje med Riksbankens prognos. (sparbankenrekarne.se)
 • Janerik Henriksson/TT: Danske Bank upprepar sin prognos om fortsatt fallande bopriser. (dagensfastigheter.se)
 • identifiering av modifierbara faktorer som påverkar risk och prognos. (ki.se)
 • Trots det är faktorer av betydelse för risk och prognos tämligen outforskade. (ki.se)
 • Jiayao visar också att förekomsten av s.k. hög-risk HPV i livmoderhalscancer tydligt påverkar sjukdomens prognos och att detta skulle kunna användas som ett komplement till redan etablerade kliniska prediktorer. (ki.se)
 • Opec höjer sin prognos för tillväxten i den globala efterfrågan på olja för 2017-2018, samtidigt som prognosen för utbudet dras ned något. (aktiespararna.se)
 • FAO höjer sin prognos för 2011 års globala spannmålsproduktion med 4,6 mt till 2 327 mt jämfört med sin december rapport, vilket skulle vara en ökning med 3.6 procent från 2010 och ett nytt rekord. (ravarumarknaden.se)
 • Det är uppreviderat med 0,07 respektive uppreviderat med 0,12 miljoner fat per dag från föregående prognos. (aktiespararna.se)
 • Motsvarande prognos från Riksbanken är 2,9 procent i uppräknad årstakt. (sparbankenrekarne.se)
 • Prognos: Femårsöverlevnaden är låg och har rapporterats till 20-31 procent. (cancercentrum.se)
 • Prognos: Femårsöverlevnad är låg och har rapporterats till 15-22 procent. (cancercentrum.se)
 • Prognos: Femårsöverlevnaden är rapporterad till 27-60 procent. (cancercentrum.se)
 • Utformningsprinciper Investeringsutfall/budget/prognos 2012-12-10. (slideplayer.se)
 • All manuell inmatning av budget/prognos i Nekksus sker på kontogruppsnivå. (slideplayer.se)
 • I en prognos för helåret 2019 spår företagsledningen att rörelseförlusten landar i intervallet 180-340 miljoner euro, något bättre än prognosen (200-360) som bolaget lämnade i förra rapporten. (hn.se)
 • SKL har gjort en prognos av de så kallade välfärdsmiljarderna 2019 för kommuner och landsting. (skl.se)
 • Under december offentliggjordes en prognos avseende förvaltningsresultat om 500-550 Mkr för helåret 2019, vilket är en följd av att Victoria Park är en del av Vonovia-koncernen. (realtid.se)
 • Sista veckan i september får du en prognos över 2019 års premiekostnader för pension enligt det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. (spv.se)
 • Det visar Migrationsverkets senaste prognos. (mynewsdesk.com)
 • Det visar den förenklade prognos som myndigheten lämnar till regeringen idag. (migrationsverket.se)
 • Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten mattas av. (esv.se)
 • Det visar en prognos som Vägval el tagit fram. (iva.se)
 • I går den 12 december kom en uppdaterad prognos för helåret 2017 från Caverion. (vvsforum.se)
 • Men globalt sett ökar den digitala investeringsviljan, enligt Zeniths prognos ökade digital annonsering med 13,7 procent under 2017 till 204 miljarder dollar. (resume.se)
 • Torsdagen den 21 juni presenterar finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget. (regeringen.se)
 • Enligt den ekonomiska prognos som kommissionen offentliggör i dag kommer den ekonomiska tillväxten att avta under prognosperioden från 2,9 % i EU under 2007 till 2,4 % under både 2008 och 2009 (i euroområdet från 2,6 % under 2007 till 2,2 % under 2008 och 2,1 % under 2009). (europa.eu)
 • Kommissionen skriver ner sin ekonomiska prognos för Sverige som nästa år inte längre väntas växa mer än EU-snittet. (europaportalen.se)
 • Det skriver EU-kommissionen i sin senaste ekonomiska prognos . (europaportalen.se)
 • Enligt Riksbankens prognos har vi kvartal fyra 2020 en reporänta på 0,75 procent. (compricer.se)
 • Det tyska forskningsinstitutet Ifo höjer sin prognos för landets ekonomi, med hänvisning till en "överraskande positiv utveckling" under de senaste veckorna. (nsk.se)
 • Skulle kommissionens prognos för nästa år slå in kommer Sveriges ekonomi inte längre växa mer än EU-snittet vilket varit fallet de senaste åren. (europaportalen.se)
 • Prognos på -5 på SMHI som nyss uppdaterats. (kundo.se)
 • Apple skriver ner sin prognos för omsättningen för kvartalet som löpte ut i december på grund av minskad Iphone-försäljning och dåliga försäljningssiffror i Kina. (gp.se)
 • Rörelseresultatet (ebit) beräknas nu till 1,6-1,7 miljarder euro, upp från en tidigare prognos på 1,5 miljarder. (svd.se)
 • Vales capex-prognos, miljarder dollar. (affarsvarlden.se)
 • Tidigare prognos var 170 miljarder och estimaten ligger på 152,48 miljarder. (dagensps.se)
 • Ericsson höjer sin prognos för de globala 5G-abonnemangen till cirka 2,8 miljarder år 2025, jämfört med tidigare 2,6 miljarder. (dagensps.se)
 • I WTO:s senast föregående prognos från september i fjol låg prognosen för tillväxt i världshandeln på 1,4-4,4 procent, med störst sannolikhet för ett utfall på 3,2 procent. (bt.se)
 • Våra 10-dygnsprognoser är byggda så, att de närmsta dygnen ger prognos varje timme, sedan blir tidsstegen 3-timmar, följt av 6-timmar och i slutet av prognosen är det 12-timmars tidssteg. (kundo.se)
 • Inflationen var något högre än vad många bedömare hade väntat och i linje med Riksbankens prognos. (aftonbladet.se)
 • Enligt Riksbankens förra prognos kunde en höjning av reporäntan komma redan i juli eller september. (aftonbladet.se)
 • Först under år 2021 tros reporäntan ligga på över en procent, 1,01 procent för att vara exakt, enligt Riksbankens prognos. (aftonbladet.se)
 • Tack vare ett stort antal analyser av data från prehospitala register inklusive Svenska hjärt-lungräddningsregistret ( www.hlr.nu ) är omständigheter med betydelse för prognos väl kända, och en systematisk genomgång publicerades nyligen i Läkartidningen [10]. (lakartidningen.se)
 • Nästa prognos som innehåller omvärldsdelen och våra bedömningar framåt lämnas den 16 februari. (migrationsverket.se)
 • Den 19 februari presenterade Arbetsförmedlingen sin prognos - Här är hetaste yrkena 2025 - som ska visa jobbchanserna för olika yrken och utbildningar på svensk arbetsmarknad. (sverigesingenjorer.se)
 • I en avhandling från Lunds universitet med syftet att ge en heltäckande bild av långtidsprognos efter stroke, visas på stora skillnader i prognos, återinläggningsmönster och påverkan på anhöriga. (lakartidningen.se)
 • Denna prognos är extra osäker för kommuner med stort antal asylsökande, då Migrationsverket avvecklar asylboenden i förhållandevis stor omfattning. (skl.se)
 • Det är uppreviderat med 0,07 respektive uppreviderat med 0,12 miljoner fat per dag från föregående prognos. (aktiespararna.se)
 • En prognos är en beräkning, inte ett facit, och måste uppdateras regelbundet när man får mer fakta. (lkab.com)
 • https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapslingsklassn. (99.se)
 • Industrifaktas prognos för nybyggnad av bostäder är något mindre positiv än Boverkets bedömning. (mynewsdesk.com)
 • En negativ självbild med starka inslag av självhat ger sämre prognos hos patienter med ätstörningar. (lakartidningen.se)
 • Ericsson presenterade sin nya prognos i samband med ett webbseminarium. (dagensps.se)
 • I dag bor det exakt 120 425 personer i Lund, vilket innebär att årets prognos på 120249 invånare nu överträffats. (lund.se)
 • Sektorerna redovisar sammantaget en prognos på plus 800 000 kronor mot budget. (orust.se)
 • Sektor ledning och verksamhetsstöd och samhällsutveckling redovisar en positiv prognos. (orust.se)
 • Vidare har utebliven motorisk smärtreaktion visat sig vara ett osäkert tecken på dålig prognos, även 72 timmar eller mer efter hjärtstoppet. (lakartidningen.se)