• Vissa ingående stammar bär på profager och den bör därför inte användas i ett rotationsprogram. (kemikalia.se)