• Gruppen diskuterade politik, religion och privatliv och bestod av författare, journalister, pedagoger och politiker såsom Elin Wägner och Elisabeth Tamm. (stockholm.se)
 • Bloggar om blandat, privatliv och politik. (aftonbladet.se)
 • Ayn Rand blandade samman politik med privatliv genom att kräva ett teoretiskt grundat känslomässigt genomslag hos sina följeslagare för en ekonomisk världsbild - precis som Lenin. (carlsvanberg.org)
 • De har delat upp arbetet i två delar, en som handlar om kungens liv från vaggan till tiden omkring trontillträdet 1973 och en som skildrar "de okända delarna" av kungens privatliv. (gp.se)
 • Internet - villkorat privatliv handlar om avtal och villkor som godkänns på nätet och vilka följderna blir när vi förlorar rättigheter och kontroll över material vi lägger ut på bl.a. (webb-tv.nu)
 • Boken handlar om USAs 35 president och om hans privatliv. (svensktidskrift.se)
 • Det handlar mycket om integritet och privatliv. (kristinaalexanderson.se)
 • En torr stenmur är en utmärkt idé för ett privatliv staket, eftersom den inte bara ger dig personlig integritet, men också trygghet. (blogspot.com)
 • Internet - villkorat privatliv , amerikansk dokumentär från 2013 i UR Play. (webb-tv.nu)
 • Nu när nästan alla använder internet över alla åldersgrupper, är varje enskild persons privatliv i fara. (reviversoft.com)
 • Man måste orka med sitt liv, sitt arbetsliv och sitt privatliv. (arbetsvarlden.se)
 • Snabbfoting - Vår melodi är löpning och träningsglädje för att skapa hållbar hälsa och resultat i arbetsliv såväl som privatliv. (diabeteswellness.se)
 • Många tycks tycka vän med elever på Facebook innebär att blandar ihop privatliv med sitt professionella, yrkesliv. (kristinaalexanderson.se)
 • För mig som Babblare kan mitt privatliv ge fördelar i mitt yrkesliv och tvärtom. (bisonblog.se)
 • Vi kommer att utnyttja de digitala verktygen bättre för såväl yrkesliv som privatliv. (it-kanalen.se)
 • Antingen har man ett arbete (nåja, av en viss sort), eller så har man ett privatliv. (blogspot.com)
 • Personliga resurser i form av inre styrka, hälsa och välbefinnande kan vara delvis förbisedda tillgångar för att uppnå balans mellan arbete och privatliv. (medicinskaccess.se)
 • För att uppnå balans mellan arbete och privatliv är kvinnor särskilt beroende av familjemedlemmarnas benägenhet att ändra vanor, t.ex. (medicinskaccess.se)
 • Alla tre delar - individ, familj, jobb - måste fungera för att balansen mellan arbete och privatliv ska bli god, summerar Madelaine Agosti. (medicinskaccess.se)
 • Vi samlar på oss all möjlig fakta, till och med uppgifter om deras privatliv. (aftonbladet.se)
 • Jag tror också att vi kan koppla budskapet om att få människor att känna sig behövda till både vår professionella liv likväl som vårt privatliv. (bisonblog.se)
 • det är allt som staten måste skydda för att du ska vara fri att värna om ett privatliv. (carlsvanberg.org)
 • Fem rubriker framkomi resultatet vilka var: Stressfaktorer vilka påverkar det patientnära arbetet och patientsäkerheten, stressfaktorer vilka påverkar sjuksköterskors profession och privatliv, stressfaktorer i den kollegiala miljön, fysisk och psykisk påverkan av Arbetsrelaterad stress och organisatoriska orsaker till stressfaktorer. (allauppsatser.se)
 • Begreppet privatliv är dessutom knappast entydigt och en lång teoretisk diskussion av begreppets möjliga konnotationer inleder avhandlingen. (samtiden.nu)
 • Vilka konsekvenser kan även den mest oskyldiga data och information som vi lämnar efter oss få i våra privatliv? (stockholm.se)
 • Undersökningar hade visat på att sjukhemmen inte såg till individen och att äldre saknade möjligheter till privatliv. (allauppsatser.se)
 • Om man, däremot, utöver rätten till egendom skulle kräva en särskild lagstiftad rätt till privatliv, då får vi problem. (carlsvanberg.org)
 • Robert De Niros aktiva privatliv har lett till sex barn och tre barnbarn. (robertdeniro.se)
 • Efter det här uttalandet började media hororna som vanligt att anfalla hans privatliv istället för hans argument. (fz.se)
 • Har man svårt med gränssättningen mellan arbete och privatliv kan det bli problem med återhämtning och vila. (afaforsakring.se)
 • Till exempel vilka gränser de drar mellan arbete och privatliv och hur de gör det, säger Christin Mellner. (afaforsakring.se)
 • Samtidigt blir gränsen mellan arbete och privatliv svår att upprätthålla. (afaforsakring.se)
 • Hälsokonsekvenserna av att inte kunna sätta gränser mellan arbete och privatliv kan bli stora. (afaforsakring.se)
 • Syftet med föreliggande studie var att vid kontexten distansarbete undersöka hur arbetsrelaterat socialt stöd och konflikt mellan arbete och privatliv hänger ihop med återhämtning genom de fyra dimensionerna avslappning, bemästrande, kontroll och psykologisk distansering. (uppsatser.se)
 • Resultatet av fyra hierarkiska regressionsanalyser visade att socialt stöd hade starkast relation till återhämtningsdimensionen kontroll, medan konflikt mellan arbete och privatliv hade starkast relation till psykologisk distansering. (uppsatser.se)
 • Vidare forskning krävs för att kunna generalisera och dra slutsatser om dimensionerna, men studien visar ändå på vikten av arbetsrelaterat stöd samt att en låg konflikt mellan arbete och privatliv främjar återhämtning. (uppsatser.se)
 • Antingen har man ett arbete (nåja, av en viss sort), eller så har man ett privatliv. (blogspot.com)
 • En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU ska genomföras i svensk rätt. (gov.se)
 • Att skapa förutsättningar för arbetsplatser där man stöder möjligheter att kombinera arbete och privatliv gör att man är en mer attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera personal och behålla. (bishop.se)
 • Personliga resurser i form av inre styrka, hälsa och välbefinnande kan vara delvis förbisedda tillgångar för att uppnå balans mellan arbete och privatliv. (medicinskaccess.se)
 • Tidigare forskning kring hur vi uppnår en god balans mellan arbete och privatliv, ibland kallat livspusslet, har ofta utgått från problemen istället för det som främjar hälsa och friskhet. (medicinskaccess.se)
 • Genom bland annat intervjuer och en enkätstudie har hon undersökt vad medarbetarna själva anser viktigt för att hålla en god balans mellan arbete och privatliv. (medicinskaccess.se)
 • Bakom begreppet döljer sig ett hela människan-perspektiv som deltagarna bland annat relaterade till att man är nöjd med arbete, privatliv, ekonomi och bostad. (medicinskaccess.se)
 • För att uppnå balans mellan arbete och privatliv är kvinnor särskilt beroende av familjemedlemmarnas benägenhet att ändra vanor, t.ex. (medicinskaccess.se)
 • Alla tre delar - individ, familj, jobb - måste fungera för att balansen mellan arbete och privatliv ska bli god, summerar Madelaine Agosti. (medicinskaccess.se)
 • Sveriges Kvinnolobby vill samtidigt vara tydliga med att balans mellan arbete och privatliv kräver en gemensamt finansierad och tillgänglig barn- och äldreomsorg av hög kvalitet. (sverigeskvinnolobby.se)
 • Europeiska unionens råd antog vid behandlingen i Coreper förslaget till slutlig överenskommelse om direktivet om balans mellan arbete och privatliv. (tem.fi)
 • Upplever du det lätt eller svårt att hitta balans mellan jobb och privatliv? (svea.com)
 • Vad är det som är svårt att hitta balans i, mellan jobb och privatliv? (svea.com)
 • De har delat upp arbetet i två delar, en som handlar om kungens liv från vaggan till tiden omkring trontillträdet 1973 och en som skildrar "de okända delarna" av kungens privatliv. (gp.se)
 • Ulf Bjereld: Vad kan man skriva om kungens privatliv? (blogspot.com)
 • Så länge han håller sitt privatliv privat så har han det. (gp.se)
 • Mitt privatliv ska hållas privat! (mollysworld.se)
 • Jag pratar aldrig om mitt privatliv, till exempel. (metro.se)
 • Men det är när övervakning och kontroll går in på privatliv och fritid som den upplevs som integritetskränkande, Det gäller till exempel övervakning och kontroll av träning och hälsa, facebook-uppdateringar, familj och fritidsaktiviteter. (saco.se)
 • Undersökningen visar att hela 47 procent upplever att det är svårt att balansera jobb och privatliv. (svea.com)
 • Jag blir lite knäckt när jag hör dig säga det för jag är som foder för skvallerpressen, jag gissar det hänger ihop med att mitt privatliv är en katastrof, säger Brad Pitt i podcaste "WTF", rapporterar New York Post . (stoppapressarna.se)
 • Detta kan dock bli lite problematiskt när yrkesroll och privatliv växer ihop. (socialamedier.com)
 • Men i Lindorffs fall så flyter hennes privatliv ihop med plattformar som hennes arbetsgivare TV4 tillhandahåller. (socialamedier.com)
 • Därför var det olyckligt att Europadomstolen tidigare beslutade att förbud mot anonyma kontantkort inte inskränker medborgarnas rätt till ett privatliv. (piratpartiet.se)
 • Har det någonsin uppstått konflikter i ditt privatliv på grund av att du lägger för mycket tid på företaget? (svea.com)
 • En av barnkonventionens artiklar slår fast att barn har rätt till ett eget privatliv. (helagotland.se)
 • Detta accentuerar dock problematiken med att arbetsgivaren TV4 inte sätter tydliga gränser mellan den anställdes yrkesroll och privatliv, åtminstone inte gällande den här bloggen. (socialamedier.com)
 • Jimmy Sand inleder själv temat med att skriva om hur övervakningsteknik redan används i brottsbekämpning, och hur den ökade övervakningen omvärderar vår uppfattning om privatliv. (fria.nu)