• Primakin är ett läkemedel för att behandla eller förebygga malaria, en sjukdom som orsakas av parasiter. (medikament.se)
  • Primakin används för att förhindra malaria från att komma tillbaka hos personer som har smittats med vivax form av denna sjukdom. (medikament.se)
  • Förutom att ta primakin använda skyddskläder, insektsmedel och myggnät runt sängen för att ytterligare förhindra myggbett som kan orsaka malaria. (medikament.se)
  • Primakin kan orsaka en allvarlig hjärtproblem, speciellt om du använder vissa läkemedel samtidigt, inklusive antibiotika, antidepressiva medel, hjärtrytmen medicin, antipsykotiska läkemedel och läkemedel för behandling av cancer, malaria, hiv eller aids. (medikament.se)
  • Malirid (primakin) används för att behandla malaria eller för att förhindra att sjukdomen återvänder i patienter som är infekterade med sjukdomen. (4nrx.org)