• Vidare, mPFC precis som alla andra delar av kortex består av ett flertal funktionellt olika typer av nervceller, och vi ville även veta om olika typer av nervceller får samma information, förklarar Marie Carlén , forskare på Institutionen för Neurovetenskap. (ki.se)
  • Medan djuren utförde uppgiften om och om igen registrerade forskarna aktiviteten hos 100-tals individuella nervceller med elektroder i frontala kortex på mössen. (ki.se)
  • Under fördröjningen kunde aktivitet i två större grupper av neuron i dorsolaterala kortex tillsammans med area B6 och B8 noteras, beroende på vilken ton som spelats. (wikipedia.org)