• I ett gr tt, livl st totalit rt samh lle existerar Winston Smith som en en av de f fria atomerna. (boksidan.net)
 • Jag tror inte att ett samh lle kan fungera utan ett visst m tt av gemensamma normer. (feminetik.se)
 • Den f rbluffande tillv xt i anpassbarhet och precision, som v ra verktyg har underg tt, st ller i utsikt att de mest genomgripande f r ndringar inom en n ra framtid kommer att ga rum i sk nhetens gamla rev rdiga hantverk. (marxists.org)
 • Vi h ller v r plan och forts tter med det l ngsiktiga m let sv r dressyr, sen r alla delar p v gen dit bara delm l. (hippson.se)
 • Vem best mmer vad som r r tt och fel n r det g ller vad och hur man b r i Sverige? (arnell.cc)
 • F rest llningar jag allts l tt kan sl s nder. (lege.net)
 • Dessa behandlingar kallas assister och r ett s tt att underl tta, p skynda l kningen och tillfrisknandet i kroppen. (ssfp.se)
 • I en v rld d r Nittonhundra ttiofyra citeras och sprids som anti-kommunistisk propaganda i v stv rlden och numera ven i steuropa har man tydligt missf rst tt George Orwells syfte med detta verk. (boksidan.net)
 • Jag har funderat mycket p vilken r tt jag kan ha att l gga mig i andras f rest llningar om hur v rlden fungerar. (lege.net)
 • Flertalet 'banker' runtom i v rlden har ju g tt ut och sagt att dem inte tror att detta var en vidare bra l sning. (adelmetallforum.se)
 • Han gick tillbaka till den kapitalistiska produktionens grundf ruts ttningar och framst llde dem p ett s dant s tt att man av dem kunde utl sa vad som i framtiden kunde vara att v nta av kapitalismen. (marxists.org)
 • Kommer d rvid hela tiden tillbaka till att i grunden kommer all r tt ur det folken st der. (lege.net)