• Förutom i vissa enstaka virus, så består RNA av en enkelsträngad polynukleotidkedja , DNA består av en dubbelsträngad kedja av polynukleotider , ett duplex sammansatt i en helixformad struktur. (wikipedia.org)