• Klassificering och systematik av syntetiska polymerer och biopolymerer. (allastudier.se)
 • HALO 1000Å C4 - för snabba högupplösande separationer av MAb, stora proteiner och stora syntetiska polymerer. (scantecnordic.se)
 • Kemiska föreningar som består av långa kedjor uppbyggda av mindre enheter, monomerer Första försök med polymerer i asfalt (USA) (PMA) första försöken med termoplastiska polymerer (s.k. (docplayer.se)
 • Polymerer är uppbyggda av mindre kolbaserade byggstenar som länkats samman till en lång kedja. (nexamchemical.com)
 • Polymerer framställs genom polymerisation . (ne.se)
 • Fasta polymerer: kristallina och amorfa polymerer, termodynamik, fasomvandlingar och mekaniska egenskaper. (allastudier.se)
 • PMB) Elastomer: Lättrörliga polymerer med egenskapen att kunna töjas avsevärt utan att materialet brister, och de ursprungliga dimensionerna återtas, när belastningen upphör (exempelvis gummiband) Termoplaster: Uppbyggda av linjära eller förgrenade polymerer som hålls ihop med hjälp av intermolekylära bindningar. (docplayer.se)
 • Dessa baseras på kolfiberförstärkta polymerer med förmåga att lagra elektrisk energi elektrokemiskt och samtidigt bära mekaniska laster. (chalmers.se)
 • Polymerer är antingen amorfa (oordnade) eller delkristallina (delvis ordnade). (ne.se)
 • Vi levererar till ett brett spektrum av branscher och har väldigt mycket ingående polymerer. (elmia.se)
 • Nu är det fredagsmyyyys med mina polymerer och spektrum! (blogg.se)
 • Metoder för att karaktärisera och analysera fasta polymerer och polymerer i lösning. (allastudier.se)
 • 2 Polymerer, viktiga år (kort historik) Kasein (Semisyntetisk plast) Första belägget för att plast används (Tyskland) 1855 Celluloid (världens första thermoplast uppfanns av Aleksander Parkes Ersättning till elfenben (biljardbollar) 1909 Fenolformalhedyd fenolplast (bakelit) (Första helsyntetiska plasten) Telefoner, plastskulpturer. (docplayer.se)
 • Denna tvärbindare/molekyl fungerar också som ett universallim för polymerer och möjliggör limning av "feta" plastytor såsom PE eller plast mot metall. (pppolymer.se)
 • 3 Polymerer ingen magi Källa: Askeland/Phule The science and enginering of materials, 5th edition Naturliga DNA Cellulosa Etc. Syntetiska EVA SBS SBR Bakelit Nylon Polyester etc Andel PMB på nordisk basis? (docplayer.se)
 • Jag vill istället utveckla termoelektriska generatorer baserade på organiska material, till exempel halvledande polymerer. (wallenberg.org)
 • Polymerer kallas material, ofta plaster, som består av kedjeformade molekyler. (wallenberg.org)
 • Halvledande polymerer har jag arbetat med rätt länge, men mest i tunna lager fästa på något annat material. (wallenberg.org)
 • Fördjupningsområdet mot Polymerer och Cellulosabaserade material ger en bred och fördjupad utbildning med fokus på organiska material, så som plast, gummi, kompositer och cellulosabaserade material. (kth.se)
 • Den nya utvecklingen av material genom imitation av naturliga polymerer, sk biomimetiska strukturer diskuteras. (kth.se)
 • plast , syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen. (ne.se)
 • Kolfiberarmerade polymerer (Carbon fibre reinforced polymers, CFRP) r m ngsidiga material. (vakanser.se)
 • Kursen ska likaså ge den studerande fördjupade materialkunskaper där fiberbaserat material vägs mot polymerer ur ett hållbarhetsperspektiv. (brobygrafiska.se)
 • om polymerer och fiberbaserat material i relation till hållbarhet, konsumentupplevelse och produktionsflöde. (brobygrafiska.se)
 • Våra kompetensområden innefattar metalliska material, polymerer, kompositmaterial och ytteknik. (element.com)
 • proteiner, polymerer och viruspartiklar. (wikipedia.org)
 • Polymeren bildade en mindre koncentrerad polymerfas efter termoseparering än ickemodifierade polymerer och kunde därför ensam användas för tvåfasfördelning av proteiner, d.v.s. ett enpolymersystem. (dissertations.se)
 • Fasta polymerer: kristallina och amorfa polymerer, termodynamik, fasomvandlingar och mekaniska egenskaper. (allastudier.se)
 • Plaster, eller polymerer, används traditionellt som isolatorer. (liu.se)
 • Alla plaster består av en eller flera polymerer vilket innebär att de plastbärkassar som uppfyller definitionen av polymer i REACH omfattas därmed av förordningens bestämmelser. (naturvardsverket.se)
 • Limmet innehåller en blandning av olika polymerer och syntetiska hartser. (libresse.se)
 • Olika plastförpackningar har olika polymerer och varje polymer måste återvinnas var för sig. (ftiab.se)
 • Xavier Crispin upptäckte för några år sedan att ledande polymerer kan vara termoelektriska. (liu.se)
 • I nära samarbete med industri har vi under de senaste åren gjort betydande framsteg inom batterier baserade på cellulosa och ledande polymerer. (uu.se)
 • Mekanisk styrka och korrosionsbeständighet skulle förbättras avsevärt om man kunde tvärbinda organiska polymerer. (pppolymer.se)
 • Forskare vid University of Victoria har nu upptäckt att man, med hjälp av två aziridin-grupper i en molekyl, kan under samma förhållanden tvärbinda alla organiska polymerer. (pppolymer.se)
 • Till exempel ska forskarna försöka byta ut metallen i indiumtennoxiden till nedbrytbara organiska polymerer. (nyteknik.se)
 • Polymerer kan inte bara bete sig som isolatorer, halvledare och metaller, de kan också vara halvmetaller. (liu.se)
 • Nobelpriset i kemi gick år 2000 till en grupp forskare som upptäckt en ny klass av polymerer som kan leda ström på samma vis som halvledare och metaller. (liu.se)
 • Molnen består av polymerer och metaller. (vaken.se)
 • Polymerer är vanliga, liksom metaller och textilier, men även exempelvis mänsklig vävnad och livsmedel förekommer. (dbschenker.com)
 • Polymerer kan ha naturligt ursprung, syntetiskt ursprung eller vara helt organiska. (blihittad.com)
 • Polymerer kan både naturligt förekommande och syntetiskt framställda. (naturvardsverket.se)
 • Naturligt förekommande polymerer är t.ex. (naturvardsverket.se)
 • Förbudet gäller inte kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar som enbart består av naturligt förekommande polymerer. (lagen.nu)
 • Kemiska föreningar som består av långa kedjor uppbyggda av mindre enheter, monomerer Första försök med polymerer i asfalt (USA) (PMA) första försöken med termoplastiska polymerer (s.k. (docplayer.se)
 • Som exempel kan nämnas basplaster, biopolymerer och konjugerade polymerer. (chalmers.se)
 • Til fremstilling av de syntetiske polymerer brukes dels Ziegler-Natta-katalysatorer, dels litiumalkyler. (snl.no)
 • Med hjälp av fluorescensstudier undersöktes i artikel IV peptidens exponering dels på fusionsproteinytan och dels mot polymerer och detergenter som används i tvåfassystem. (dissertations.se)
 • Polymerer, viktiga år (kort historik). (docplayer.se)
 • 2 Polymerer, viktiga år (kort historik) Kasein (Semisyntetisk plast) Första belägget för att plast används (Tyskland) 1855 Celluloid (världens första thermoplast uppfanns av Aleksander Parkes Ersättning till elfenben (biljardbollar) 1909 Fenolformalhedyd fenolplast (bakelit) (Första helsyntetiska plasten) Telefoner, plastskulpturer. (docplayer.se)
 • Polymerer, viktiga år (kort historik) Polymetylmetakrylat (plexiglas) 1938 Polystyren Frigolit, förpackningsmaterial 1938 Polyamid (Nylon) Kläder ETC SBR (Styren Butadiene Rubber) av IG Farben Bildäck 1931 Elasten Neopren Baddräkter/dykardräkter Polymerer i asfalt/bitumen Definitioner Polymer: (från grekiskans poly = flera och grekiskans meros = delar). (docplayer.se)
 • Forskning pågår och kemiindustrins forskare och utvecklare har fått fram nya polymerer som leder allt bättre. (liu.se)
 • Laddningen färdas två till tre gånger snabbare i den senaste generationens polymerer, berättar Simone Fabiano, forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, campus Norrköping. (liu.se)
 • Forskare har lyckats imitera snigelslemmet med ett antal positivt laddade polymerer. (illvet.se)
 • Polymerer har däremot fördelar vid produktion av stora volymer med ett stort antal materialegenskaper. (wikipedia.org)
 • Fråga: Katalysatorer och startämnen används vid produktion av polymerer. (krav.se)
 • Kravet blir att underleverantörer av polymergranulat gör kontroller på restmonomerhalterna, fyller i producentintyg om restmonomerhalten i polymerer samt skickar in emissionsrapporter från mätningarna till SundaHus som verifikat för kontrollen. (mynewsdesk.com)
 • Innehåller bl a Polymerer i geleform samt flyktiga siliconer. (nordicfeel.se)
 • Högpresterande polymerer marknad ger viktig analys på marknaden status Högpresterande polymerer tillverkare med bästa fakta och siffror, mening, definition, SWOT-analys, expertutlåtanden och den senaste utvecklingen över hela världen. (bladetidag.com)
 • Ett flertal bioplaster/bionedbrytbara polymerer och råvaruleverantörer identifierades under projektet. (vinnova.se)
 • Polymerer är stora molekyler som består av mängder av små enheter, som är sammankopplade till långa kedjor. (dissertations.se)
 • Därför har vi utvecklat ett lätt och tåligt yttre skydd i polymerer, Carbon Armor. (trekbikes.com)
 • Tekniskt avancerade polymerer i gummiblandningen för bättre grepp på alla sorters väglag. (skruvat.se)
 • Polymerer och vax ger extra grepp för att bibehålla frisyren i hög luftfuktighet. (eleven.se)
 • Trelleborgs expertis inom polymerer och teknik kan förse dig med de bästa statiska tätningarna för instrumentpaneler och vindrutor där fokus ligger på att minska vibrationerna. (trelleborg.com)
 • Metoder för att karaktärisera och analysera fasta polymerer och polymerer i lösning. (allastudier.se)
 • Återvinningsanläggningarna har en mängd olika mekaniska metoder för sortering efter polymerer. (fof.se)
 • Polyisoprener, fellesbetegnelse på syntetiske polymerer som fås ved polymerisasjon av isopren, og naturlige polymerer som utgjør hovedbestanddelen i naturgummi som kautsjuk, chicle, balata og guttaperka. (snl.no)
 • För att få insiktsfulla analyser av marknaden och har omfattande förståelse av den globala trenden Högpresterande polymerer marknaden och dess kommersiella landskapet. (bladetidag.com)
 • Inom biokemiforskning används tvåfassystem av vatten och polymerer. (dissertations.se)
 • Glänsande polymerer - ger en blank 3D-liknande film över läppen och en varaktig glans. (eleven.se)