• Vi har haft en j-a otur med vädret vid pollinering de senaste åren, och knappt inte fått någon frukt från våra nyplanterade fruktträd (som ju faktiskt är 6-8 år gamla nu och borde ge lite frukt). (blogspot.com)
 • Pollinering är växtvärldens system för sexuell befruktning, och denna är avgörande för att plantan ska kunna ge frukt. (odlingsfeber.se)
 • Bier er fantastiske til pollinering av frukt, grønnsaker og blomster i hagen din, og ettersom de ikke bor i kolonier eller lager honning, er de ikke-aggressive og trygge rundt kjæledyr og barn. (naturvernbutikken.no)
 • Bra pollinering har stor eller avgörande betydelse för skördenivån i flera grödor. (jordbruksverket.se)
 • Gruppen jordhumlor har genom sin pollinering en mycket stor betydelse för frösättningen. (jordbruksverket.se)
 • Bra pollinering har nämligen stor eller avgörande betydelse för skördenivån på de flesta plantor. (odlingsfeber.se)
 • Bins och andra insekters betydelse för pollinering av växter blir alltmer uppmärksammad. (rordrommen.nu)
 • Skönhetsupplevelser, pollinering och biologisk kontroll av skadeinsekter är några av de tjänster som trädgårdens insekter kan erbjuda. (simnatur.se)
 • Föreläsningarna handlar om biologisk mångfald i trädgården och särskilt de insekter som hjälper oss med pollinering och biologisk bekämpning. (christinawinter.se)
 • Jag visar bilder ur boken Trädgårdsmyller och berättar om humlor, solitärbin, nyckelpigor och alla andra nyttiga insekter som hjälper oss med pollinering och biologisk bekämpning. (christinawinter.se)
 • Exempel på användningsområden för vandringskupor i Sverige kan vara de omfattande odlingar av fruktträd och raps som finns i södra Sverige som under en kort och intensiv blomningstid kräver effektiv pollinering på kort tid. (wikipedia.org)
 • Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel. (naturvardsverket.se)
 • Pollinering nämns till exempel i Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. (ytterjarnaforum.se)
 • På Apiscandia i Göteborg hölls en temadag om ängar, pollinering, humlor och bin i arrangemang av Pollinera Sverige och Svenska Bin. (svenskabin.se)
 • Pollinera Sverige och Svenska Bin arrangerade under Apiscandia en temadag om ängar, pollinering, humlor och bin. (svenskabin.se)
 • Nätverket Pollinera Sverige grundades 2017 av Anna Lind Lewin, kommunikatör, och Lotta Fabricius Kristiansen, sakkunnig i biodling och pollinering från Svenska Bin. (ytterjarnaforum.se)
 • Moderna bikupor kan vara transportabla, så kallade vandringskupor, så att bina kan förflyttas till platser där tillgången på nektar är god och ibland till odlingar som behöver binas pollinering . (wikipedia.org)
 • En riklig pollinering ger bättre jordgubbsskörd med jordgubbar som växer snabbare och väger mer. (lu.se)
 • Pollinering är ett system för sexuell befruktning som används av en majoritet av växtarterna som blommar och sätter frö, fanerogamer. (wikipedia.org)
 • Pollinering är en viktig tjänst som vi får av ekologiska system, en så kallad ekosystemtjänst. (lu.se)
 • Det här tar trädgårdsnätverket SSPPG - som parken i Ytterjärna är en del av - fasta på i år då de har pollinering som tema hela året. (ytterjarnaforum.se)
 • Trädgårdsdagen med tema pollinering. (christinawinter.se)
 • Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller önskar hyra bin för pollinering. (lyckabigardar.se)
 • Dessutom ger ökad pollinering ökade skördar av grödor såsom rödklöver, åkerböna och jordgubbar. (lu.se)
 • Det är också själva definitionen av pollinering: Överföring av pollenkorn från ståndarna på en blomma till pistillens märke på en annan. (wikipedia.org)
 • I Pollineringsprojektet planerar vi nu att involvera våra lokala skolor och förskolor, där vi vill undervisa om pollinering och biodling men också visa eleverna hur bin lever (antingen i visningskupa eller i den som byggs på Lantmännen). (harplingebivanner.se)
 • De frön som tagits från öppen pollinering innebär att korspollinering kan ha skett, och att plantan som drivs upp från dessa frön inte enbart behöver ha gener från moderplantan. (odlingsfeber.se)
 • I raps och rybs kan god pollinering ge skördeökningar på 10-20 procent samt en högre oljehalt och en jämnare mognad. (lyckabigardar.se)
 • Dels behövs det så många bin för att vårt syfte skall uppnås, en fullgod pollinering av trädgårdens blommor och nyttoväxter. (kupan.se)
 • Blommor behöver insekter för pollinering. (sverigesradio.se)
 • Pollinering ger fler blommor. (centerpartiet.se)
 • Fokusarealer med insådda blommor bör placeras intill grödor som behöver pollinering och som gynnas av biologisk skadedjursbekämpning. (forskning.se)
 • Utan deras pollinering av blommor under vår och sommar skulle utbudet på våra matbord krympa betänk-ligt. (svd.se)
 • På Apiscandia i Göteborg hölls en temadag om ängar, pollinering, humlor och bin i arrangemang av Pollinera Sverige och Svenska Bin. (svenskabin.se)
 • Vi hälsar alla som är intresserade av honungsbin, humlor och pollinering varmt välkomna! (slu.se)
 • Kunskapen och intresset för pollinering, biologisk mångfald och biodling har ökat de senaste åren och jag hoppas och tror att majoriteten av medborgarna i Falu kommun är medvetna om dess positiva effekter. (centerpartiet.se)
 • Med bättre regler skulle fältkanter och trädor i slättbygden i större utsträckning kunna bidra till ekosystemtjänster, exempelvis i form av naturlig skadedjursbekämpning och pollinering, visar en ny rapport från Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. (forskning.se)
 • Varor som är i behov av pollinering märktes med bi-klistermärken som eleverna målat. (smhi.se)
 • Dessutom blir jordbruket alltmer beroende av insekternas pollinering eftersom proportionen grödor som behöver just en sådan pollinering har ökat under senare år. (wikipedia.org)
 • Flyttfåglarnas navigering störs, sköldpaddorna går vilse på väg till strandkanten och insekternas pollinering uteblir. (nok.se)
 • I USA har man uppskattat värdet av insekternas pollinering för den amerikanska jordbruksindustrin till 57 miljarder dollar per år. (di.se)
 • De flesta blomväxter är mer eller mindre beroende av pollinering. (wikipedia.org)
 • Vildbin och tambin är förutsättningen för växters fortlevnad och en tredjedel av det vi äter är beroende av pollinering. (sverigesradio.se)
 • Beroende av pollinering" och "Ej beroende av pollinering" och låta eleverna komma fram och placera sina varor i en av högarna. (naturskyddsforeningen.se)
 • Allt är beroende av pollinering. (efn.se)
 • Pollinering betyder att pollen flyttas från växtens ståndare till pistillen för att befrukta växtens fröämne. (svt.se)
 • Att bevara ängs- och betesmarker är viktigt för dess rika natur- och kulturmiljövärden, nyttoinsekters pollinering och som resurs för jordbrukets produktion av livsmedel. (naturvardsverket.se)
 • Vi har ökat arealen av grödor som kräver pollinering samtidigt som vi tagit bort de platser där pollinatörerna kan hämta sin föda, som blommande dikesrenar, åkeröar och ängar. (ekobigard.se)
 • Det blir en jämn pollinering och alla jordgubbarna blir välformade och fina. (blogspot.com)
 • Efter pollinering skyddar den jordgubbarna mot fåglarna. (aftonbladet.se)
 • Uppdraget ni har till på fredag är att skriva det du kommer ihåg om pollinering. (blogspot.com)
 • Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion, samt göra egna fältstudier i närområdet ur ett bi-perspektiv. (naturskyddsforeningen.se)
 • Låt eleverna diskutera huruvida pollinering har behövts för just deras matvara. (naturskyddsforeningen.se)
 • Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion. (naturskyddsforeningen.se)
 • Pollinering är när ett bi flyger till en blomma och suger näring som kallas nektar. (blogspot.com)
 • Pollinering så funkar det Biet flyger till ett fruktträd för att hämta mat. (e-pages.dk)
 • Det är sådana här små behändiga bikupor Josef Stark tycker vi skall låta biodlare placera i våra trädgårdar för att få bättre pollinering. (kupan.se)
 • På konferensen presenteras nya svenska forskningsrön om humlors pollinering och beredskapen mot exotiska skadegörare. (slu.se)
 • En tidig sort som ger frukter utan pollinering. (odla.nu)