• Caudovirales 0 frågor En ordning omfattande tre familjer svansförsedda bakteriofager: Myoviridae, Podoviridae och Siphoviridae. (lookformedical.com)