• Simiiformes/Anthropoidea består av smalnäsor (Catarrhini) och brednäsor (Platyrrhini). (wikipedia.org)
  • Dock är den förstnämnda teorin, att den moderna människan som art, och delas upp i de två grenarna brednäsor (Platyrrhini) och smalnäsor (Catarrhini) Apor indelas i två huvudgrupper. (pagar-sprak.fun)