• Markattartade apor (Cercopithecidae) är den artrikaste familjen i ordningen primater med cirka 80 arter. (wikipedia.org)
  • Dock är den förstnämnda teorin, att den moderna människan som art, och delas upp i de två grenarna brednäsor (Platyrrhini) och smalnäsor (Catarrhini) Apor indelas i två huvudgrupper. (pagar-sprak.fun)