• [ 1 ] I dag indelas ordningen primater i två underordningar , Strepsirrhini och Haplorrhini . (wikipedia.org)
  • Trots att det inte finns några problem för definitionen av ordningen primater förekommer jämförelsevis få kännetecken som är speciella för denna djurgrupp och som inte finns hos andra däggdjur. (wikipedia.org)
  • Markattartade apor (Cercopithecidae) är den artrikaste familjen i ordningen primater med cirka 80 arter. (pagar-sprak.fun)
  • Simiiformes/Anthropoidea består av smalnäsor (Catarrhini) och brednäsor (Platyrrhini). (wikipedia.org)
  • De lever (15 av 101 ord De olika arterna av Homosläktet som levt presenteras i tur och ordning, släktleden primater, högre primater, apor smalnäsor, överfamilje Smalnäsor (Catarrhini) Sumpapan (Allenopithecus nigroviridis) är en art i familjen markattartade apor och den enda arten i sitt släkte Allenopithecus Kendetegn. (pagar-sprak.fun)
  • Dock är den förstnämnda teorin, att den moderna människan som art, och delas upp i de två grenarna brednäsor (Platyrrhini) och smalnäsor (Catarrhini) Apor indelas i två huvudgrupper. (pagar-sprak.fun)
  • Med undantag av människan, som numera förekommer på hela jordklotet, lever de flesta primater i tropiska eller subtropiska regioner av Amerika , Afrika och Asien . (wikipedia.org)
  • På Madagaskar lever mycket speciella primater som bara förekommer där. (wikipedia.org)
  • Gruppen brednäsor (Platyrrhini) är en delordning av primater som lever i nya världen. (wikipedia.org)
  • I Afrika är primater vanliga och det största antalet arter finns söder om Sahara . (wikipedia.org)
  • sv * Upprättande av en förvaltningsplan för vissa särskilt hotade arter som är upptagna i bilaga I till direktiv 79/409/EEG, dvs. (pagar-sprak.fun)