• Primater (Primates), av Linné även kallade herredjur, är en ordning i djurklassen däggdjur. (wikipedia.org)
  • Om man jämför med mängden övriga däggdjur som människan introducerat runt om på jordklotet är det uppenbart att människan inte tagit med sig många primater. (wikipedia.org)
  • Trots att det inte finns några problem för definitionen av ordningen primater förekommer jämförelsevis få kännetecken som är speciella för denna djurgrupp och som inte finns hos andra däggdjur. (wikipedia.org)
  • Dock är den förstnämnda teorin, att den moderna människan som art, och delas upp i de två grenarna brednäsor (Platyrrhini) och smalnäsor (Catarrhini) Apor indelas i två huvudgrupper. (pagar-sprak.fun)