• Maligna tumörer (plasmacytom) i multipel myelom griper flera ben och når en storlek av 10-12 cm i diameter. (canebayprimarycare.com)
  • Samtliga fall med nyupptäckt asymtomatiskt och symtomatiskt myelom samt solitära extraskelettala och skelettala plasmacytom och plasmacellsleukemi ska anmälas till Myelomregistret, vilket är ett nationellt kvalitetsregister som ingår i Blodcancerregistret. (cancercentrum.se)