• Funktionsstörningar kan hänga samman med sjukdomar i hypotalamus, hjärnstammen, ryggmärgen eller det perifera nervsy stemet. (lookformedical.com)
 • Centrala nervsystemets sjukdomar 2 frågor Sjukdom i någon del av hjärnan eller ryggmärgen. (lookformedical.com)
 • Neurologin själv är läran om nervsystemets sjukdomar, då innefattande sjukdomar i hjärnan, hjärnstammen, ryggmärgen och perifera nerverna samt en del muskelsjukdomar. (wikipedia.org)
 • Han och hans forskargrupp undersöker hur mastceller aktiveras, hur de kommunicerar med andra celler och hur de bidrar till uppkomst av sjukdomar som till exempel allergi och astma, autoimmunitet och tumörer. (ki.se)
 • Multipel skleros Demens och konfusion Yrsel Tumörer Infektioner Ryggmärgssjukdomar och rizopatier Neuromuskulära sjukdomar Neurorehabilitering, smärta och funktionella symtom 5 I. INLEDNING Nationellt core curriculum omfattar vanliga och/eller viktiga neurologiska sjukdomstillstånd. (docplayer.se)
 • etiologi, och uppkomstmekanismer till sjukdomar och trauma i rörelseorganen såsom frakturer och degenerativa förändringar och tumörer. (ki.se)
 • Testosteron hos kvinnor är ansvarig för kroppens viktiga funktioner som skapande och underhåll av muskelmassa, reglering av talgkörtlarna, nervsystemets funktion. (glenallenmedicalfacility.com)
 • Nervrötterna delar sig i mindre nervgrenar, de perifera nerverna, som förgrenar sig ut i muskler, hud, ben och så vidare. (netdoktor.se)
 • Alla de perifera nerverna håller sig på sin sida av kroppen. (netdoktor.se)
 • Men det skiljer sig mellan olika typer av tumörer, säger Gunnar Nilsson. (ki.se)
 • Ett exempel på neuroendokrina celler, är de celler i binjuremärgen som insöndrar adrenalin i respons på signaler från sympatiska nervsystemets postganglionära fibrer (särskilda nervtrådar). (wikipedia.org)
 • Ansvarsområdena för neurokirurger varierar något internationellt men omfattar oftast operativa åtgärder av hjärntumörer, cerebral aneurysm, hjärnblödningar, hydrocefalus, skallmissbildningar hos barn, tumörer inom ryggmärgen samt i varierande grad skador och missbildningar i ryggradens kotor samt även funktionell neurokirurgi. (wikipedia.org)
 • Barn som fått strålning mot hjärnan för att behandla tumörer kan få kognitiva problem senare i livet. (cision.com)
 • Neuroradiologi Indikationer för datortomografi (CT) och magnetresonanstomografi (MRT) av hjärna samt ryggmärg Identifiera relevanta neuroanatomiska strukturer samt tydliga patologiska fynd Intravenös kontrastförstärkning (DT och MRT) Angiografiska metoder för undersökning av nervsystemets blodkärl Single photon emission computed tomography (SPECT), positron emission tomography (PET) och funktionell MRT samt diffusions MR och perfusions MR/CT III KUNSKAPSOMRÅDEN 1. (docplayer.se)
 • Här kan du kortfattat läsa om den friska hjärnans uppbyggnad, hur tumörer diagnostiseras samt de vanligaste behandlingsformerna. (docplayer.se)