• Proteaserna degraderar proteinet till peptidfragment som sedan degraderas i cytosolen av specifika proteaser. (wikipedia.org)
  • I vårt samarbetsnätverk producerade vi många olika varianter av coronavirusets spikprotein, från små peptidfragment till hela proteinet, säger Eleonore von Castelmur, biträdande universitetslektor. (liu.se)