• APTT är en förkortning som står för aktiverad partiell tromboplastintid. (nikhilmedicalmatrimony.com)
  • För att få mer fullständig information utförs denna studie ofta i kombination med aktiverad partiell tromboplastintid (APTT). (nikhilmedicalmatrimony.com)
  • APT-tid, aktiverad partiell tromboplastintid, kan även förkortas APTT. (medisera.se)
  • Aktiverad partiell tromboplastintid är den screeningmetod som ofta används. (apoteksverige.life)
  • Vanliga blodprov är protrombin-tid (PT) och aktiverad partiell tromboplastintid (APTT). (veterinaren.nu)
  • Nu ger Equalis ut en rekommenderad metod för analys av aktiverad partiell tromboplastintid med mixning. (apotekvarer-sverige.life)
  • Protrombintiden (PT)/aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) måles 48 og 72 timer etter inntak for vurdering om vitamin K 1 -behandling skal igangsettes. (felleskatalogen.no)