• De undviker till exempel att ge djuren långtidsverkande parasitmedel när de går på naturbetesmarker för att inte hotade insekter ska drabbas. (krav.se)
  • Undantag: Vaccinationer och parasitmedel får ges utan karenstid. (skk.se)
  • Undantag från regeln är p-piller till katt, parasitmedel samt vid livslång medicinering av kroniska sjukdomar. (vimeddjur.se)