• I Sverige har cirka 70 % av personer 30 år antikroppar mot CMV och herpes simplex och mer än 95 % mot EBV och humant herpesvirus 6 (HHV-6). (folkhalsomyndigheten.se)
  • Det är den sjätte av exantemsjukdomarna, och den orskas av HHV-6 (humant herpesvirus 6). (lookformedical.com)
  • Erythema infectiosum 0 frågor Smittsam infektion orsakad av humant B19 Parvovirus som oftast uppträder hos skolbarn och kännetecknas av feber, huvudvärk och utslag i ansiktet, på kroppen och på armar och ben. (lookformedical.com)
  • Humant parainfluensavirus (HPIV) är en viktig orsak till infektion i luftvägarna, såväl hos barn som vuxna. (folkhalsomyndigheten.se)
  • HPIV-1, HPV-2 men framför allt HPIV-3 kan ge infektion också djupare ner i luftvägarna - bronchit/bronchiolit och pneumoni (lunginflammation) - tillstånd som kan vara allvarligt främst hos äldre personer. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Majoriteten av alla barn har haft parainfluensa 3-infektion före 2 års ålder, medan primärinfektioner med typ 1 och 2 brukar inträffa något senare. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Webbsök var oförändrad och andelen samtal till 1177 angående feber bland barn minskade under vecka 2. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Framför allt HPIV-1 men även HPIV-2 är mycket vanliga orsaker till krupp hos små barn. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Typerna 1, 2, 5 och 6 finns endemiskt hos barn, medan infektioner med typema 3, 7, 14 och 2t inträffar senare i livet, och kan ge epidemier bland studenter och rekryter. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Herpes simplex 0 frågor En grupp akuta infektionssjukdomar orsakade av herpes simplexvirus typ 1 eller typ 2, kännetecknade av uppkomst av små vätskefyllda blåsor med upphöjd, röd botten på hud eller slemhinnor. (lookformedical.com)