• Adrenalin har antiallergiska och antiinflammatoriska effekter, vilket förhindrar frisättning av mediatorer av allergi och inflammation (leukotriener, histamin, prostaglandiner etc.) från mastceller, stimulerar β2-adrenerga receptorer lokaliserade i dem och reducerar känsligheten hos olika vävnader för dessa substanser. (finenaturalmedicine.com)
  • Vibrationerna stimulerar receptorer i musklerna (muskelspindlar) och får musklerna att hålla emot (kontrahera). (vibrationsplatta-experten.se)