• Oxytocin verkar genom att binda till speciella oxytocinreceptorer som finns på olika typer av celler i kroppen och i hjärnan. (it-halsa.se)