• Han döpte hormonet till oxytocin efter det grekiska ordet för 'hastig förlossning', τoκoxξ. (wikipedia.org)
  • Även syntetiskt oxytocin administreras ibland för att underlätta förlossning. (wikipedia.org)
  • Oxytocinreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer på cellytorna som binder oxytocin till sig, så att hormonet och signalsubstansen kan verka i cellerna. (wikipedia.org)
  • Då oxytocin upptäcktes på 1950-talet trodde man först att ämnet hade en ganska snäv funktion i fråga om parningsbeteende, förlossning och laktation hos däggdjur, men med åren har man insett att oxytocin också påverkar sådant som inlärning och minne, ätbeteende, stress och ångest, socialt beteende, tillit och anknytning. (foubloggen.com)
  • Mängden oxytocinreceptorer i livmodern och hypotalamus påverkas av östrogennivåerna, högre nivåer östrogen ger fler oxytocinreceptorer där. (wikipedia.org)