• Mängden oxytocinreceptorer i livmodern och hypotalamus påverkas av östrogennivåerna, högre nivåer östrogen ger fler oxytocinreceptorer där. (wikipedia.org)
  • Oxytocinreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer på cellytorna som binder oxytocin till sig, så att hormonet och signalsubstansen kan verka i cellerna. (wikipedia.org)