• Förhöjd aktivitet av oxytocin skapar ökad tillit, minskar aggressioner, ångest, samt dämpar aktiviteten i amygdala, och minskar troligen också stress. (wikipedia.org)
 • När oxytocin frisätts minskar oro och blodtrycket kan sänkas. (forlossningsguiden.se)
 • I sin forskning har Kerstin bland annat funnit att oxytocin dämpar smärta och oro, sänker blodtryck och minskar mängden stresshormoner hos bägge könen. (it-halsa.se)
 • Då det gäller prosocialt beteende är det känt att oxytocin ökar social tillvändhet och minskar social ångest och aggression - dessa effekter har i studier visat sig vara bestående under en längre tid efter tillförsel av oxytocin. (foubloggen.com)
 • autism, eftersom de som har autism verkar ha lägre halter av oxytocin. (blogspot.com)
 • Oxytocin verkar avslappnande medan verkar smärtstillande. (forlossningsguiden.se)
 • Samtidigt är forskningen kring oxytocin inte helt okontroversiell - framför allt verkar det finnas en viss oenighet kring i hur hög grad forskningsfynden faktiskt går att omsätta i tillämpbar behandling i den kliniska vardagen utanför laboratoriet. (foubloggen.com)
 • Oxytocinreceptorn är ett protein som fungerar som receptor för hormonet och signalsubstansen oxytocin. (wikipedia.org)
 • Djurförsök har visat att administration av oxytocin och östrogen fungerar ångestdämpande på honor och ökar deras sociala samspel. (wikipedia.org)
 • dessutom fungerar oxytocin som en neuropeptid i nervfibrer som utgår från hypothalamus. (foubloggen.com)
 • Tillför man oxytocin utifrån, så sjunker dessutom kroppens egen oxytocinproduktion. (blogspot.com)
 • Sådana östrogenberoende oxytocinreceptorer ökar dessutom honornas sexuella mottaglighet. (blogspot.com)
 • Mängden oxytocinreceptorer i livmodern och hypotalamus påverkas av östrogennivåerna, högre nivåer östrogen ger fler oxytocinreceptorer där. (wikipedia.org)
 • På wikipedia hittar man informationen att oxytocin spelar en stor roll när livmodern ska dra ihop sig. (blogspot.com)
 • Han döpte hormonet till oxytocin efter det grekiska ordet för 'hastig förlossning', τoκoxξ. (wikipedia.org)
 • Under förlossningen styr oxytocin styrkan och frekvensen för livmoderns sammandragningar och hormonet är avgörande för att förloppet ska gå framåt. (forlossningsguiden.se)
 • Effekten av oxytocin sitter vanligtvis bara i några timmar, med undantag för amning där en kan känna av fördelarna från hormonet i flera veckor. (forlossningsguiden.se)
 • Högre värden av dopamin, testosteron och oxytocin ökar det sexuella begäret och libido hos båda könen, adrenalin, testosteron, oxcytocin och östrogen ökar den sexuella upphetsningen, och noradrenalinet och oxytocinet påverkar orgasmen. (wikipedia.org)
 • Oxytocin är ett litet protein, en polypeptid som består av 9 aminosyror. (it-halsa.se)
 • Årets första fredagsartikel handlar om effekter av oxytocin hos patienter med anorexia nervosa (AN) och bulimia nervosa (BN). (foubloggen.com)
 • Oxytocin tycks spela en viktig roll i regleringen av det kardiovaskulära systemet. (blogspot.com)
 • Oxytocin är ett hormon och en signalsubstans som skapas i hjärnan vid t ex amning och tydligen också vid tillit. (blogspot.com)
 • Oxytocin är ett kraftfullt hormon med många viktiga funktioner för kroppen. (forlossningsguiden.se)
 • Kerstin Uvnäs Moberg är pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon. (it-halsa.se)
 • Honor med större omvårdnad om barn har också visat sig ha ett större antal östrogenberoende oxytocinreceptorer i hjärnan, och detta är ärftligt från moder till dotter. (wikipedia.org)
 • Vissa nya läkemedel, som serotoninhämmare, har visat sig öka oxytocinhalten och teoretiskt skulle man kunna använda oxytocin som medicin. (blogspot.com)
 • Nasal tillförsel av oxytocin har hos människor visat sig leda till ökad sällskaplighet, empati och generositet och kan också minska scenskräck. (foubloggen.com)
 • Oxytocin är ett peptidhormon och troligen en signalsubstans som huvudsakligen utsöndras från hypofysens baklob. (wikipedia.org)
 • Oxytocin syntetiseras i den paraventrikulära samt supraoptiska kärnan i hypotalamus och transporteras med snabb axonal transport (axoplasmatiskt flöde) från hypofysens baklob (neurohypofysen) och utsöndras i blodet där den har en halveringstid på tre minuter. (wikipedia.org)
 • Utanför nervsystemet har oxytocin bl.a. en roll som steroidreglerare under menstruationscykeln. (wikipedia.org)
 • oxytocin upptäcktes på 1950-talet trodde man först att ämnet hade en ganska snäv funktion i fråga om parningsbeteende, förlossning och laktation hos däggdjur, men med åren har man insett att oxytocin också påverkar sådant som inlärning och minne, ätbeteende, stress och ångest, socialt beteende, tillit och anknytning. (foubloggen.com)
 • Man har också påvisat samband mellan minskade nivåer av oxytocin och nedsatt bentäthet hos personer med AN. (foubloggen.com)
 • Man fann att en enstaka intranasal dos av oxytocin minskade födointaget under det närmaste dygnet hos deltagare med BN, medan ingen sådan effekt sågs hos deltagare med AN eller hos friska kontroller. (foubloggen.com)
 • Det var tidigare ganska besvärligt att tillföra oxytocin till kroppen på ett säkert sätt, men numera kan man ge oxytocin via nässpray. (foubloggen.com)
 • Veckans artikel beskriver en koreansk-brittisk studie där man provat att tillföra oxytocin via nässpray hos 35 personer med AN, 34 personer med BN och 33 friska kontroller. (foubloggen.com)
 • Oxytocin stöttar ett känslomässigt band mellan föräldrar och barn samt underlättar föräldraskapet eftersom att det startar igång ett naturligt "omsorgsprogram" inom föräldrarna. (forlossningsguiden.se)