• Mängden oxytocinreceptorer i livmodern och hypotalamus påverkas av östrogennivåerna, högre nivåer östrogen ger fler oxytocinreceptorer där. (wikipedia.org)
  • den binds vid cellytan av oxytocinreceptorer, som finns i livmodern, bröstkörtlar och i hjärnan. (wikipedia.org)
  • Oxytocinreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer på cellytorna som binder oxytocin till sig, så att hormonet och signalsubstansen kan verka i cellerna. (wikipedia.org)
  • Oxytocin syntetiseras i den paraventrikulära samt supraoptiska kärnan i hypotalamus och transporteras med snabb axonal transport (axoplasmatiskt flöde) från hypofysens baklob (neurohypofysen) och utsöndras i blodet där den har en halveringstid på tre minuter. (wikipedia.org)
  • dessutom fungerar oxytocin som en neuropeptid i nervfibrer som utgår från hypothalamus. (foubloggen.com)