• Han döpte hormonet till oxytocin efter det grekiska ordet för 'hastig förlossning', τoκoxξ. (wikipedia.org)
 • Nu väcks hopp om att aggressivitet och antisocialt beteende hos ungdomar kommer att kunna behandlas i framtiden - med hjälp av "må bra-hormonet" oxytocin. (kurera.se)
 • En lugn beröringsmetod som ökar nivån av lugn och ro-hormonet oxytocin. (iksu.se)
 • Taktil stimulering är en erkänd beröringsmetod som via huden ökar nivåerna av hormonet oxytocin. (iksu.se)
 • När du klappar, stryker, kramar, bär och masserar ditt barn stärker du inte bara bandet mellan dig och ditt barn utan beröringen stimulerar också frisättningen av hormonet oxytocin som har flera viktiga egenskaper - bland annat verkar det läkande och avstressande. (libero.se)
 • Vid beröring frigörs lugn och ro hormonet oxytocin, som verkar ångestdämpande och smärtlindrande. (demenscentrum.se)
 • När vi sjunger blir "glädjecentrat" i hjärnan aktiverat och det lugnande hormonet oxytocin i blodet ökar. (svenskakyrkan.se)
 • Den ökade blodmängden och hormonet oxytocin kan göra att din hy ser bättre och slätare ut. (alltforforaldrar.se)
 • Måste vara det där hormonet Oxytocin som utsöndras varje gång han rör vid mig. (missmaddis.com)
 • värksvaghet, och kan vara i behov av värkstimulerande dropp med hormonet oxytocin. (sodersjukhuset.se)
 • Kerstin Uvnäs Moberg har skrivit ett flertal böcker som handlar om det kroppsegna hormonet oxytocin och dess betydelse och positiva effekt på olika processer i kroppen. (kerstinuvnasmoberg.se)
 • I redaktionella artiklar, poddar och videoklipp berättar Kerstin mer om de positiva effekterna av hormonet oxytocin, samt forskning och utveckling av läkemedel baserat på oxytocin. (kerstinuvnasmoberg.se)
 • Den känslan får vi när hormonet oxytocin frigörs. (hrcommitment.se)
 • Dock har man kunnat konstatera att behandlingen även kan motverka stress detta beror dels på att mängden stresshormoner minskar vid återkommande behandlingar, dels på den utsöndring av hormonet Oxytocin som sker vid kroppslig beröring. (lifelong.se)
 • Genom nära kroppskontakt och beröring frigörs hormonet oxytocin som ger harmoni och ökad libido. (kursbank.se)
 • En del av effekten förmedlas av hormonet oxytocin (ren biologisk förklaring) och en annan förklarande faktor till effekten är en känsla av sammanhang ( KASAM ). (jilltaube.se)
 • Resultaten visar att om vi bemöter hunden med glädje både fysiskt och verbalt så ökar det välmående hormonet oxytocin samtidigt som stresshormonet kortisol sjönk. (blogspot.com)
 • Resultaten visade att återseendet med personen, oavsett hur denna tog kontakt med hunden, ledde till frisättning av "välbefinnande-hormonet" oxytocin hos hundarna och stresshormonet kortisol sjönk. (blogspot.com)
 • När man klappar och umgås med en hund sänks till exempel blodtrycket, och hormonet oxytocin kan frigöras. (brismene.nu)
 • 1. Bli mer fysisk Att visa fysisk tillgivenhet har visat sig öka kroppens nivåer av må bra-hormonet oxytocin, som minskar stressnivåerna. (mryeah.com)
 • Vid bero?ring frisa?tts hormonet oxytocin som bland annat bidrar till sa?nkning av blodtryck och puls. (allauppsatser.se)
 • Allt detta skapar ett välmående genom att hormonet Oxytocin frisätts och ger oss en påverkan i denna positiva riktning. (hillezhundar.se)
 • En närmare fysisk kontakt med flickor i positiva situationer stimulerar deras empatiska och sociala utveckling genom hormonet oxytocin som utsöndras i oss vid positiv beröring. (fritidspedagogik.se)
 • Ser man till stereotypt flickaktiga aktiviteter, ofta byggda på socialt samspel och närhet, kan man istället se hur dessa aktiviteter främjar hormonet oxytocin i barnet. (fritidspedagogik.se)
 • Genom att mäta halten av hormonet oxytocin hos rugbyspelare före och efter uppvärmning ansåg forskaren att han kunde se att empati och samarbete gör att hormonet utsöndras. (meningsskapare.se)
 • sänkt blodtryck, stärkt immunförsvar, minskad halt av stresshormonet cortisol, ångestreduktion, ökad halt av lugn- och ro-hormonet oxytocin, lindrar smärta, förbättrar relationer och underlättar inlärning m.m. (joydancers.se)
 • När du tittar på din hund, eller myser med den och känner värme och kärlek utsöndras hormonet oxytocin som gör oss lugna och ger ett ökat välbefinnande. (baldersropsykoterapi.se)
 • Ja, säger forskningen, främst på grund av kroppens eget må bra-hormon oxytocin. (kurera.se)
 • Oxytocin är ett viktigt hormon som på många sätt är involverat både i samband med förlossning och anknytning. (libero.se)
 • Massagen syftar till att frigöra oxytocin , ett hormon som kan ha en rad positiva effekter på hälsan. (demenscentrum.se)
 • Oxytocin är kroppens "lugn och ro"-hormon som gör oss avspända och harmoniska. (demenscentrum.se)
 • Oxytocin är ett hormon som kroppen utsöndrar naturligt när vi har kontakt med andra människor eller djur, när vi är kära eller rör vid varandra. (dinamediciner.se)
 • När barnet suger på bröstet frigörs ett hormon (oxytocin) från hypofysen som har en sammandragande effekt på livmoderns muskulatur. (vgregion.se)
 • Oxytocin är ett hormon och en signalsubstans som sätter fart i kroppen vid vänlig, fysisk beröring. (filindeblogg.nu)
 • Dessutom skapas lyckohormonet oxytocin när vi tränar tillsammans och berör vid varandra - ett hormon som gör oss lugna och lyckliga - bara en sån sak! (match.com)
 • Förutom att det frisätts Oxytocin (må bra hormon), så verkar massagen positivt inom många andra områden. (mabramassage.com)
 • Mina primära frågor rörde oxytocin, som är ett bra och lugnande hormon, samt ACTH, som är ett stresshormon som bland annat hämmar tillväxthormon i kroppen. (imsoevil.com)
 • Årets första fredagsartikel handlar om effekter av oxytocin hos patienter med anorexia nervosa (AN) och bulimia nervosa (BN). (foubloggen.com)
 • Då det gäller prosocialt beteende är det känt att oxytocin ökar social tillvändhet och minskar social ångest och aggression - dessa effekter har i studier visat sig vara bestående under en längre tid efter tillförsel av oxytocin. (foubloggen.com)
 • Här studeras naturligt fysiologiskt oxytocin under förlossning samt effekter av att använda syntetiskt oxytocin vid en långsam förlossningsprogress. (gu.se)
 • Värksvaghet vid förlossning, effekter av hög respektive lågdos oxytocin. (sodersjukhuset.se)
 • Ny forskning visar att barnet frigör plötsligt höga halter av oxytocin. (blogspot.com)
 • Utöver detta kartläggs också barnens arvsmassa/genotyp, hjärnans struktur och funktioner samt vilka halter av oxytocin- och vasopressinhormon samt stresshormonet kortisol som hjärnan utsöndar. (utu.fi)
 • I en kropp med höga halter av oxytocin och endorfiner finns mycket mer tillit än i en kropp som går på ett ständigt påslag av adrenalin och kortisol. (mialehndal.se)
 • Förhöjd aktivitet av oxytocin skapar ökad tillit, minskar aggressioner, ångest, samt dämpar aktiviteten i amygdala, och minskar troligen också stress. (wikipedia.org)
 • Oxytocin minskar kortisolhalten. (wikipedia.org)
 • Djurförsök har visat att administration av oxytocin och östrogen fungerar ångestdämpande på honor och ökar deras sociala samspel. (wikipedia.org)
 • förutom sex 🙂 TS - taktil stimulering har visat sig stimulera oxytocin - beröring är viktigt. (wordpress.com)
 • Nasal tillförsel av oxytocin har hos människor visat sig leda till ökad sällskaplighet, empati och generositet och kan också minska scenskräck. (foubloggen.com)
 • Studierna som pågår vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och i Oslo har visat att människor som får oxytocin blir bättre på att tolka ansiktsuttryck och förstå andra människors känslor. (dinamediciner.se)
 • Kortisol, å andra sidan, utsöndras i reaktion på stress (exempelvis vid förälskelse och att bli förälder), alltså vid samma tillfällen som oxytocin är viktigt. (wikipedia.org)
 • Oxytocin och kortisol motverkar varandra och samverkar med varandra vid sådana fall på komplicerade och ännu inte fullt förstådda sätt. (wikipedia.org)
 • Höga nivåer kortisol hos mödrar men inte fäder motverkar de positiva effekterna av oxytocin beträffande modersbeteenden men effekterna gäller också moderns relation till barnets fader. (wikipedia.org)
 • I fråga om ätbeteende modulerar oxytocin effekten av andra aptitreglerande ämnen i kroppen, så som ghrelin, kortisol och endocannabinoider, och har en hungerdämpande effekt hos möss. (foubloggen.com)
 • Oxytocin är avgörande för upprättandet av gemenskap, parbildning, omvårdnad, och förmåga att följa sociala normer. (wikipedia.org)
 • Oxytocin är kroppen mirakelsubstans utan biverkningar. (lottalindgren.se)
 • Det var tidigare ganska besvärligt att tillföra oxytocin till kroppen på ett säkert sätt, men numera kan man ge oxytocin via nässpray. (foubloggen.com)
 • Någon knäpper ett kort när jag har både endorfiner och oxytocin i kroppen. (alltforforaldrar.se)
 • Oxytocin har en pulserande utsöndring, vilket gör att kroppen får en paus emellanåt och kroppen kan styra hur starka värkarna blir utefter livmoderns ork och bebisen mående. (blogg.se)
 • Vid en naturlig förlossning, utsöndrar kroppen extra höga doser av oxytocin under krystningen så att barnet drivs ut snabbare och lättare. (blogg.se)
 • I kroppen tillverkas oxytocin av hypofysen som är ett avslappnande och rogivande ämne. (hundtrygg.se)
 • Företaget som tillverkar mattorna säger detta på förstasidan: "Mycket tyder på att kroppen utsöndrar Endorfiner och Oxytocin vid spikmattebehandling samt att cirkulationen förbättras. (imsoevil.com)
 • dessutom fungerar oxytocin som en neuropeptid i nervfibrer som utgår från hypothalamus. (foubloggen.com)
 • När barnet suger på bröstet frisätts främst två amningshormoner hos modern: prolaktin och oxytocin. (wikipedia.org)
 • Banden mellan modern och sp dbarnet blir starkare om modern f r ha barnet hos sig tidigt och f r amma det, vilket kan h nga samman med fris ttningen av oxytocin vid amningen. (psykologiguiden.se)
 • Mamman och det nyfödda barnet utsöndrar båda mycket oxytocin och det hjälper dem att knyta an till varandra. (dinamediciner.se)
 • Den moderna neurovetenskapen har kartlagt sambandet mellan stress och låga oxytocin nivåer. (wordpress.com)
 • oxytocin upptäcktes på 1950-talet trodde man först att ämnet hade en ganska snäv funktion i fråga om parningsbeteende, förlossning och laktation hos däggdjur, men med åren har man insett att oxytocin också påverkar sådant som inlärning och minne, ätbeteende, stress och ångest, socialt beteende, tillit och anknytning. (foubloggen.com)
 • Den frigör kroppens egna välbefinnandehormoner endorfin och oxytocin, som får oss glada och lugna och motverkar stress. (svenskakyrkan.se)
 • Oxytocin syntetiseras i den paraventrikulära samt supraoptiska kärnan i hypotalamus och transporteras med snabb axonal transport (axoplasmatiskt flöde) från hypofysens baklob (neurohypofysen) och utsöndras i blodet där den har en halveringstid på tre minuter. (wikipedia.org)
 • Oxytocin bildas i hypotalamus, men släpps ut från hypofysen. (1177.se)
 • Modersbeteendet hos d ggdjur regleras av nervcentra i hj rnan som aktiveras av hormonerna oxytocin och prolaktin, vilka fris tts fr n hypofysen (inresekretorisk k rtel bel gen i hj rnan). (psykologiguiden.se)
 • Föreläsningar · 29 min · Kerstin Uvnäs-Moberg beskriver lyckohormonet oxytocin. (urplay.se)
 • Det är sedan tidigare känt att personer med AN har förhållandevis låga nivåer av oxytocin i ryggmärgsvätskan, vilket kan hänga samman med inhibitorisk feedback vid svält - när undernäring föreligger nedregleras aptitdämpande hormoner. (foubloggen.com)
 • Samtidigt är forskningen kring oxytocin inte helt okontroversiell - framför allt verkar det finnas en viss oenighet kring i hur hög grad forskningsfynden faktiskt går att omsätta i tillämpbar behandling i den kliniska vardagen utanför laboratoriet. (foubloggen.com)
 • Fysisk n rhet mellan m nniskor och mellan m nniska och husdjur (som hund eller katt) stimulerar ocks fris ttning av oxytocin, vilket f rst rker bindningen mellan dem och skapar en lugn sinnesst mning hos dem. (psykologiguiden.se)
 • En av anledningarna till denna harmoni är att när man klappar och smeker en hund så utsöndras välbehagshormonet oxytocin. (vallabacken.se)
 • Ditt kropps eget oxytocin är överlägset syntocinon (värkstimulerande dropp) på många sätt. (blogg.se)
 • För sin forskning om bl.a. oxytocin erhöll du Vigneaud Nobelpriset i kemi 1955. (wikipedia.org)
 • Oxytocin startar också värkarbetet vid förlossningen och hjälper livmodern att dra ihop sig efter förlossningen. (1177.se)
 • Oxytocin frisätts och startar en god cirkel av avslappning, minskad smärta och ökat välmående. (iksu.se)
 • Höga värden av oxytocin, vasopressin och prolaktin är avgörande för utvecklingen av moderskänslor. (wikipedia.org)
 • Högre värden av dopamin, testosteron och oxytocin ökar det sexuella begäret och libido hos båda könen, adrenalin, testosteron, oxcytocin och östrogen ökar den sexuella upphetsningen, och noradrenalinet och oxytocinet påverkar orgasmen. (wikipedia.org)
 • Oxytocin, dopamin och serotonin. (blogspot.com)
 • Detta får mammans hjärna att reagera på samma sätt, oxytocin frigörs i mammans hjärna och sprids sedan i blodet till livmodern som drar ihop sig. (blogspot.com)
 • Oxytocin, eller amningshormon som många kallar det, bildas i hypothalamus och frisätts i blodet. (lottalindgren.se)
 • Oxytocin, svett och skratt - så får singelträning blodet att pumpa lite extra. (match.com)
 • Oavsett kan den nya nässprayen med oxytocin hjälpa dig visar ny forskning som pågår i Göteborg. (dinamediciner.se)
 • Detta område omfattar studier rörande oxytocin, förlossning, förlossningssmärta, vaginal förlossning efter kejsarsnitt, mätning av förlossningsupplevelse, fäders upplevelser av partnerns graviditet och förlossning. (gu.se)
 • Den används alltmer inom vård och omsorg och kontakten med professor Kerstin Uvnäs-Moberg och hennes forskning om oxytocin har spelat en viktig roll i utvecklingen av metoden. (barnmorskanibyn.se)
 • På så sätt kan vi få ett besked om hur uttröttad kvinnans livmoder faktiskt är och utifrån det avgöra om hon ska stimuleras med oxytocin eller inte. (sodersjukhuset.se)
 • Baserat på dessa fynd har man testat oxytocin som behandling av patienter med autismspektrumstörning, varvid man har sett minskad tvångsmässighet och bättre känslomässig igenkänning. (foubloggen.com)
 • - Baserat på våra och andras tidigare forskningsresultat tror vi därför att oxytocin kan vara en bra tilläggsbehandling för personer med psykisk sjukdom, säger han. (dinamediciner.se)
 • Man har också påvisat samband mellan minskade nivåer av oxytocin och nedsatt bentäthet hos personer med AN. (foubloggen.com)