• Aviär influensa (AI, fågelinfluensa) orsakas av influensa A-virus i familjen Orthomyxoviridae. (docplayer.se)
  • Influensa är en infektionssjukdom som man får av influenzavirus A eller influenzavirus B. Båda virusen är RNA-virus och tillhör familjen Orthomyxoviridae . (myanimals.com)
  • Influensavirus typ A är ett släkte inom virusfamiljen Orthomyxoviridae. (wikipedia.org)
  • Produkten har även dokumenterad effekt på höljeförsedda virus som Hepatit B, Hepatit C, HIV och andra virusfamiljer som tillhör orthomyxoviridae vilket inkluderar samtliga human och djur influensavirus som H5N1 och H1N1. (inkclub.com)