• Influensa är en infektionssjukdom som man får av influenzavirus A eller influenzavirus B. Båda virusen är RNA-virus och tillhör familjen Orthomyxoviridae . (myanimals.com)
  • Aviär influensa (AI, fågelinfluensa) orsakas av influensa A-virus i familjen Orthomyxoviridae. (docplayer.se)
  • Influensa typ B virus kan leda till influensa hos människor och hos sälar. (wikipedia.org)
  • I fallet influensa kan ett pandemiskt virus uppträda när exempelvis ett virus från en fågel och ett annat virus från en människa kombineras och bildar ett nytt virus hos exempelvis en gris som därefter smittar människor. (docplayer.se)
  • Influensavirus typ B är ett släkte inom virusfamiljen Orthomyxoviridae. (wikipedia.org)