• Produkten har även dokumenterad effekt på höljeförsedda virus som Hepatit B, Hepatit C, HIV och andra virusfamiljer som tillhör orthomyxoviridae vilket inkluderar samtliga human och djur influensavirus som H5N1 och H1N1. (inkclub.com)
  • Effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som t.ex. (inkclub.com)
  • effective against the so-called blood-borne viruses including HBV, HCV and HIV as well as against members of other virus families such as orthomyxoviridae (incl. (lifeclean.se)