• Influensavirus typ A är ett släkte inom virusfamiljen Orthomyxoviridae. (wikipedia.org)
  • Produkten har även dokumenterad effekt på höljeförsedda virus som Hepatit B, Hepatit C, HIV och andra virusfamiljer som tillhör orthomyxoviridae vilket inkluderar samtliga human och djur influensavirus som H5N1 och H1N1. (inkclub.com)