• 4. Textmaterial på webbplatsen får fritt användas, men enbart i oredigerat skick, om källa frolundaindians.com anges. (frolundaindians.com)
  • 5. Foto- och bildmaterial på webbplatsen får användas, i icke-kommersiella sammanhang, men enbart i oredigerat skick och efter skriftligt godkännande från Frölunda Hockey Club samt att källan frolundaindians.com anges. (frolundaindians.com)
  • 6. Multimediafiler på webbplatsen får laddas ned för personligt bruk och enbart spelas i icke-kommersiella sammanhang, men endast i oredigerat skick. (frolundaindians.com)
  • Avsikten har aldrig varit att använda filmen i oredigerat skick, det är snarare en mycket omfattande samling data eller information, ett arkiv som Mikael Lundberg kan använda för att omvandla och producera en annan, ny typ av visuella uttryck. (liljevalchs.se)