• Stockholm: Norstedts ordbok. (wikipedia.org)
 • Han har också skrivit Norstedts svensk-latinska ordbok. (norstedts.se)
 • Norstedts första svenska ordbok är i första hand en ordbok för barn. (smakprov.se)
 • Norstedts första svenska ordbok är enkel att använda. (smakprov.se)
 • Norstedts första svenska ordbok är framför allt en ordbok, men den innehåller också ett antal encyklopediska ord, dvs. (smakprov.se)
 • Norstedts stora tyska ordbok räcker mycket långt vid översättning till och från tyska och den vänder sig till såväl avancerade användare som studerande. (akademibokhandeln.se)
 • Norstedts stora tyska ordbok innehåller ca 140 000 ord och fraser. (akademibokhandeln.se)
 • Norstedts ryska ordbok är en mycket efterlängtad nyhet! (firmaboken.se)
 • Norstedts ordbok tar bara upp klassiskt latin så du har ingen hjälp av den om du vill få reda på vad ett medeltidslatinskt ord betyder. (skalman.nu)
 • Norstedts rysk-svenska/svensk-ryska ordbok fyller ett stort behov, inte minst med tanke på att det ryska språket förändrats dramatiskt under de senaste 15 åren. (sprakbruk.fi)
 • Norstedts ryska ordbok , Norstedts Akademiska förlag 2006. (sprakbruk.fi)
 • sv.wiktionary.org Ordbok som är systersajt till Wikipedia. (wikipedia.org)
 • En ordbok eller ett lexikon är en ordnad [ 1 ] (ofta alfabetisk ) uppräkning av ord från ett språk eller ämnesområde med en förklaring av ordets betydelse på samma språk eller ett annat språk. (wikipedia.org)
 • Woxikon började som en ordbok men har utvecklas till ett stort lexikon uppbyggt av översättningar, synonymer, rim, förkortningar m.m. (woxikon.se)
 • Denna 2177 sidor tjocka ordbok överträffas kanske bara av Tysk-svensk ordbok (2880 sidor, 1932) av Carl Auerbach. (runeberg.org)
 • Att finna balanser Kernell, Lars-Åke - 9789144040790 90kr Elevens värld Imsen, Gunn - 9789144002712 200kr Konsten att argumentera Anderberg, Thomas - 9789188248329 40kr Kemiboken - 9789147018437 250kr Tandvård litteratur Förwbyggande tandvård Jan Widenheim ISBN: 9789172053700 400kr Odontologisk Ordbok Stig Edward ISBN:978-91-7205-521-6 350kr Böcker kan hämtas i centrala Göteborg på överens plats t.ex. (allaannonser.se)
 • ORDBOK Odontologisk (Stig Edward) ISBN 978-91-7205-521-6, år 2006, pris 75 kr Vad säger PATIENTDATALAGEN om patientjournaler. (allaannonser.se)
 • ISBN: 9789144035963 Pris: 250 kr ev säljes även odontologisk ordbok: Stig Edward, Gothia. (allaannonser.se)
 • ISBN 5-89349-691-4 (Flinta) Etymologisk ordbok Ordlista över slanguttryck Ordbok Synonymordbok Nationalencyklopedins ordbok ^ Text om olika sorters ordböcker hos Focis, avläst 2011-06-06 Arkiverad 5 juni 2011 hämtat från the Wayback Machine. (wikipedia.org)
 • I vår ordbok för poker hittar du alla de vanligaste uttrycken på svenska och engelska med översättningar samt vad de betyder. (pokerlistings.se)
 • Nu vet du vad ordbok betyder och innebär ! (storaordlistan.se)
 • Om ett par veckor ges en ny ordbok ut i Sverige. (svt.se)
 • Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok . (runeberg.org)
 • Svensk etymologisk ordbok utgavs första gången år 1922 av Elof Hellquist . (wikipedia.org)
 • Engelsk ordbok riktar sig till alla som har behov av en modern och lätthanterlig ordbok till och från engelska. (akademibokhandeln.se)
 • norsk-engelsk järnvägsteknisk ordbok, någon som sitter på en sådan? (postvagnen.com)
 • Jag serverar bitska cynismer, roande observationer och subversiva definitioner i Cynikerns Ordbok . (jonasbirgersson.se)
 • Stavel.se presenterar därför stolt Cynikerns Ordbok , en bearbetad, uppgraderad och uppdaterad version, anpassad till dagens svårmodiga svenskar. (jonasbirgersson.se)
 • Med Cynikerns Ordbok får du lära dig vad alla egentligen tycker och menar. (jonasbirgersson.se)
 • I Natur och Kulturs Svenska Ordbok hittar du bland annat böjningsformer och betoningsmarkörer för samtliga ord, över 31 000 språkexempel som visar orden i kontexter och uttal för ord som inte uttalas på vanligt sätt. (nok.se)
 • Övningsboken (kopieringsunderlag) tränar eleven i att använda Natur och Kulturs Svenska Ordbok och därmed få ut mer av all den information som ordboken rymmer. (adlibris.com)
 • Woxikon är en flerspråkig ordbok och ett uppslagsverk av översättningar, synonymer och förkortningar. (woxikon.se)
 • En fraseologisk ordbok beskriver hur ord kan ingå i fraser och vilken betydelse fraserna får. (wikipedia.org)
 • Svenskt språkbruk: ordbok över konstruktioner och fraser (1. (wikipedia.org)
 • Natur och Kulturs Svenska Ordbok med 32 000 ord och uttryck är mycket uppskattad tack vare de tydliga och lättbegripliga ordförklaringarna, de ca 500 teckningarna och den extra luftiga texten. (nok.se)
 • Natur och Kulturs Svenska Ordbok vänder sig till alla som lär sig svenska, både barn, ungdomar och vuxna. (adlibris.com)
 • Ordbok för yrselrelaterade begrepp. (yrsel.com)
 • I vår ordbok gör vi dessa begrepp mer lättbegripliga genom att ge er en enklare förklaring på dem. (mmsports.se)
 • Det är nu möjligt att söka bland fler än 10 000 medicinska termer när Sveriges första oberoende medicinska ordbok lanserats på nätet. (allergia.se)
 • Trots det har det hittills saknats en svensk medicinsk ordbok på nätet som samlar medicinska termer inom alla specialområden. (allergia.se)
 • Odontologisk ordbok består av två delar: ordboksdelen med ord och termer från det odontologiska och i viss mån medicinska området och faktadelen med omvandlingstabeller, skalor, index, måttenheter, termer, anatomiska schematiska illustrationer med mera. (gothiafortbildning.se)
 • En latinsk ordbok i flera band. (wikipedia.org)
 • Vilken latinsk ordbok skall jag köpa? (skalman.nu)
 • Har ingen någon bra latinsk ordbok som ni kan rekommendera? (skalman.nu)
 • Till exempel en svensk-tysk ordbok översätter från svenska till tyska (eller i båda riktningarna). (wikipedia.org)
 • Man skiljer mellan en ordbok från en ordlista och en encyklopedi (uppslagsverk). (wikipedia.org)