• Det är nu möjligt att söka bland fler än 10 000 medicinska termer när Sveriges första oberoende medicinska ordbok lanserats på nätet. (allergia.se)
 • Trots det har det hittills saknats en svensk medicinsk ordbok på nätet som samlar medicinska termer inom alla specialområden. (allergia.se)
 • Samtidigt söker allt fler information via nätet och stöter ofta på främmande medicinska termer. (allergia.se)
 • Om man googlar medicinska termer idag får man många träffar, men sedan måste informationen hanteras och värderas. (allergia.se)
 • Annica Carnbring Belfrage är redaktör för sidan och har som mål att sidan ska vara den självklara platsen för att söka information om medicinska termer men också ett ställe där vården och allmänheten kan mötas. (allergia.se)
 • Den medicinska terminologin utvecklas ständigt, vilket medfört att många gamla termer övergetts. (firmaboken.se)
 • Medicinsk terminologi, läkarlatin eller medicinsk latin är det medicinska fackordförrådet, som används av läkare och annan vårdpersonal, och omfattar sjukdomar och kroppsdelar. (wikipedia.org)
 • Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. (avenwscon.se)
 • Medicinska termer på svenska och engelska. (mah.se)
 • I NE ingår ordböcker till och från svenska och stora internationella språk som engelska, tyska och spanska, men också specialordböcker som Tekniska ordboken. (liu.se)
 • Här hittar du elektroniska lexikon, ordböcker och uppslagsverk som du kan ha nytta av i dina studier. (ha.ax)
 • Här har vi samlat ett urval av uppslagsverk och ordböcker inom socialt arbete, psykiatri och psykologi. (mah.se)
 • Bibliotekets sida om uppslagsverk och ordböcker. (mah.se)
 • Här hittar du fler uppslagsverk och ordböcker. (mah.se)
 • När du ska börja söka information kan det ibland vara bra att ha tillgång till uppslagsverk och ordböcker för att veta mer om ditt ämne och för att fånga in fler sökord. (mah.se)
 • E-ordböcker - uppslagsverk. (liu.se)
 • På Medicinska biblioteket kan du låna en bärbar dator med samma programvaror. (umu.se)
 • 1. Publikationsansvariga bibliotekarierna Inger Jönsson och Angelica Svedman på Medicinska biblioteket informerar författaren om riktlinjer i publiceringsprocessen av rapporter, skrifter och populärutgåvor vid Blekinge kompetenscentrum. (ltblekinge.se)
 • 4. Bibliotekarierna på Medicinska biblioteket gör korrekturläsning. (ltblekinge.se)
 • 7. Medicinska Biblioteket ska ha två tryckta exemplar. (ltblekinge.se)
 • Från antikens Grekland till EMEA Efterfrågan på en kurs i översättning av medicinska texter har varit stor bland SFÖ:s medlemmar och i utbildningsgruppen har vi lagt ner stor kraft både på att hitta föreläsare och ett upplägg som skulle kunna fungera. (docplayer.se)
 • I dokumentets inledning framhålls vikten av att man i medicinska vetenskapliga texter väljer det mest exakta uttrycket, d.v.s. den precisa termen. (sprakbruk.fi)
 • Det är förvisso sant att någon som har studerat ett främmande språk systematiskt och som också är läkare och översätter medicinska texter kan vara en bättre översättare än en som kan käll- och målspråket men bara lite grann om medicin. (artikelexpressen.se)
 • Om du är student eller anställd på Linköpings universitet så har du tillgång till mängder av ordböcker i Nationalencyklopedin (NE). (liu.se)
 • Träning = medicin Medicinska mirakelkurer visar sig nästan aldrig hålla vad de lovar. (provlas.se)
 • Bibblan guidar - länkar till främst ordböcker och lexikon. (linkoping.se)
 • Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och behandlingsguider. (sll.se)
 • samarbete mellan översättare, laggranskare, medicinska experter och språkvårdare i Finland och Sverige. (kotus.fi)
 • Materialet är utarbetat av medicinska experter. (makupalat.fi)
 • Nu har Språkkommittén, Läkartidningen, Socialstyrelsen och Terminologicentrum TNC i Sverige gjort en gemensam insats för att åstadkomma anvisningar i en lättillgänglig och komprimerad form för hur det medicinska fackspråket skall användas. (sprakbruk.fi)
 • I de medicinska ämnesområdena används latinska och grekiska begrepp fortfarande i arbetsspråket. (wikipedia.org)
 • På min fråga om jag ska använda de latinska och medicinska orden på organen och sjukdomarna säger de JA! (xn--lrarullis-v2a.se)
 • Denna användning av begreppet har stöd i vissa ordböcker och enligt representant för Svenska Språkrådet är användningen att se som en betydelsenyans medan den medicinska termen ses som huvudbetydelse. (wikipedia.org)
 • Denna användning av begreppet har stöd i vissa ordböcker. (wikipedia.org)
 • Efter att tendenserna till försvenskning av det medicinska allmänspråket under 1980-talet började sprida sig till det medicinska vetenskapliga språket upphörde latinet (i vissa fall grekiskan) att vara medicinens ovillkorligen första språk och fick ge vika för svenska eller försvenskade benämningar. (sprakbruk.fi)
 • Det medicinska vetenskapliga fackspråket eftersträvar största möjliga precision medan det språk som används för information till patienter och allmänhet - det medicinska allmänspråket - sätter tydlighet-en främst. (sprakbruk.fi)
 • Den försvenskning av det medicinska allmänspråket som påbjudits av rikssvenska myndigheter har gradvis påverkat det medicinska vetenskapliga fackspråket och bidragit till att en stor del svenska eller försvenskade sjukdomsbenämningar har införts. (sprakbruk.fi)
 • Den visar hur man kritiskt värderar medicinska nyheter och forskningsrapporter när resultaten ska tillämpas. (bokborsen.se)
 • I paketet ingår också Tekniska ordboken och Svenska synonymordboken samt ordböcker från Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen över 15 minoritetsspråk, exempelvis Svenska-albanska och Svenska-turkiska. (liu.se)
 • Är en bibliografisk databas med referenser till artiklar inom det medicinska området med tyngdpunkt på Norden. (boras.se)
 • Huvudbudskapet är att de medicinska resultaten måste börja mätas och jämföras på ett seriöst sätt. (vulkanmedia.se)
 • Vi får möta alla möjliga medicinska tillstånd och problem, alla bemötta med samma svarta humor och uppriktighet. (bokborsen.se)
 • Medicinska bilder och filmer ingår också. (sll.se)
 • Det innehåller filmer från Utbildningsradion, UR, och ordböcker på många språk. (boras.se)
 • Tvärtom kan man säga att ordet celiaki mer eller mindre kan anses ha tagit steget över från det medicinska fackspråket till allmänspråket. (kotus.fi)
 • Du kan rådfråga mig om det mesta, om kroppen och själen, om medicinska funderingar. (vasa.se)