• Som ett narkotiskt, lindrar hydrokodon smärta genom att binda till opioidreceptorer i CNS. (pharmacyreviewer.co)
 • Beskrivning: Arbete genom att binda till opioidreceptorer, som utgör en del av opioiden som kontrollerar smärta, njut och beroendeframkallande beteenden. (medikament.se)
 • Buprenorfin imiterar kroppens endorfiner genom att binda till opioidreceptorer, samt blockerar ut andra opiater/opioider från att binda till receptorerna. (apotekdirekt.biz)
 • Opioidreceptorer förekommer i centrala och perifera nervsystemet, med en särskild ansamling i talamus. (wikipedia.org)
 • Heroin och andra opiater påverkar kroppens opioidreceptorer som finns i hela centrala nervsystemet. (drugsmart.com)
 • Smärtstillande läkemedel i form av opioider lindrar smärta genom att de binder till opioidreceptorer i det centrala nervsystemet där de blockerar smärtimpulser. (can.se)
 • Opioida peptider är små proteinsnuttar som binder till opioidreceptorer i nervsystemet (framförallt hjärnan), och fungerar därmed som signalsubstanser i kroppen. (epochtimes.se)
 • Receptbelagda opioider är en grupp läkemedel som interagerar med opioidreceptorer i nervsystemet. (stegforhalsa.se)
 • Opioiderna verkar genom att interagera med opioidreceptorer och på så vis modulera smärtsamma stimuli i nervsystemet. (stegforhalsa.se)
 • Opioidreceptorer är proteiner som befinner sig på ytan av cellerna i centrala nervsystemet (som i hjärnan, ryggmärgen osv. (stegforhalsa.se)
 • Det kan minska smärtan genom att arbeta med vissa opioidreceptorer i hjärnan och ryggraden som utgör centrala nervsystemet. (rxmediciner.com)
 • Kasein (mjölkprotein) kan binda till hjärnans opioidreceptorer och göra oss väldigt beroende av mjölkprodukter. (martinajohansson.se)
 • endorfiner , endogena opioider , opioida peptider , grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider ). (ne.se)
 • Den ges peroralt och verkar genom att blockera opioidreceptorer lokalt i tarmen, vilket gör att tarmstilleståndet efter bukoperationer, som delvis induceras av opioider som ges under eller efter operationen, inte blir så uttalat. (lakemedelsvarlden.se)
 • Opioider som Tilidin uppnår sin analgetiska effekt genom aktivering av opioidreceptorer i människokroppen. (the-health-site.com)
 • NTX verkar genom att blockera hjärnans opioidreceptorer, vilka ingår i hjärnans belöningssystem. (ki.se)
 • Farmakologiskt binder kodein till samma opioidreceptorer. (wikipedia.org)
 • Deltagarna injicerades med en radioaktiv förening som binder till hjärnans opioidreceptorer. (runnersworld.se)
 • Endorfin brukar beskrivas som kroppens egna morfin, av den anledningen att endorfinerna binder till så kallade opioidreceptorer i hjärnan. (fortasana.se)
 • Naltrexon är en opioidreceptorantagonist med hög affinitet för my-opioidreceptorer. (janusinfo.se)
 • Det verkar huvudsakligen på fi-opioida receptorer med cirka sex gånger mindre affinitet till ö-opioidreceptorer. (pharmacyreviewer.co)
 • Tradolan är en oselektiv ren agonist till my-, delta-, och kappa-opioidreceptorer, med högre affinitet för my-receptorn. (nordicdrugs.se)
 • Opioidreceptorantagonister blockerar de opioidreceptorer i tarmväggen som vid aktivering orsakar OIBD [1]. (janusinfo.se)
 • Morfin påverkar så kallade opioidreceptorer i hjärnan. (dinkemi.se)
 • Samtidigt säger grundaren Douglas Roos att han börjar tröttna på den evigt förlusttyngda nyhetsbranschen, kan blockering av lokala opioidreceptorer i tarmen provas. (kdspainting.com)
 • Enligt Wikipedia är μ-receptorerna, eller närmare bestämt en underkategori av dem, de opioidreceptorer som reagerar känsligast på kroppens egna endorfiner. (malinsandstrom.blog)
 • Lustgas kan framkalla emetiska symtom genom distension av tarmar, fluktuationer av trycket i mellanörat samt interaktion med endogena opioidreceptorer i CNS. (internetmedicin.se)
 • Beroendet orsakas av heroinets inverkan på det centrala nervsystemets opioidreceptorer , vilka är mål för de naturligt förekommande endorfinerna. (drugwiki.net)
 • Endorfiner förekommer i hjärnan och ryggmärgen och minska smärta genom att kombinera med opioidreceptorer. (osapen.eu)