• Ett operon är en väsentlig DNA-sekvens för ett mer effektivt drivande av transkription, och därmed proteinsyntes. (wikipedia.org)
  • Ett operon kan betraktas som en sträcka DNA med besläktade gener som tillsammans delar ett gemensamt slutmål, jämte dess operator, promotor samt repressor som möjliggör transkription. (wikipedia.org)
  • Proteinsyntese 8 Forklaringen som viser hvordan enzymet β-galactosidase blir kontrollert i Escherichia coli bakterien kalles lac operon modellen. (docplayer.me)
  • Det mest välkända exemplet på detta är även det sätt som operon upptäcktes av fransmännen Lwoff, Jacob och Monod, vilket är E. coli-bakteriens livnäring på laktos, som möjliggörs av lac-operonet. (wikipedia.org)
  • laktas då laktos behöver brytas ner i E. coli-bakterier (se lac-operon). (wikipedia.org)
  • lac-operonet är ett operon i bakterien E. coli som är specialiserat på att initiera nedbrytningen av laktos (mjölksocker) till dess monosackarida nedbrytningsprodukter, som cellens sedan kan använda som energikälla. (wikipedia.org)
  • I Lac-Operon-konceptet är strukturgener associerade med syntesen av de enzymer som behövs för katabolismen av laktos. (wikipedia.org)
  • Effektiviserande sker i den mån att gener med ett gemensamt slutmål är placerade nära varandra, i ett operon, istället för att vara placerade vid olika positioner i cellen. (wikipedia.org)
  • Ordet operon härstammar från operera, vilket kännetecknar operonets funktion som effektiviserande av transkriptionen. (wikipedia.org)