• Även fiskens vetenskapliga namn, till exempel Oncorhynchus mykiss för regnbågslax ska anges. (livsmedelsverket.se)
 • Regnbåge (Oncorhynchus mykiss, tidigare: Salmo gairdneri eller Salmo irideus) är en fiskart som först beskrevs av Johann Julius Walbaum 1792. (wikipedia.org)
 • Ur ett naturvetenskapligt perspektiv handlar det här däremot om två olika släkten från familjen Salmonidae, nämligen Salmo vars arter har sitt ursprung i Atlanten och Oncorhynchus som härrör från Stilla Havet. (blogspot.com)
 • Sjukdomen orsakas av ett virus och drabbar lax ( Salmo salar ) och regnbåge ( Onchorhynchus mykiss ) i saltvatten och sötvatten. (sva.se)
 • Den största delen (84 %) utgörs av regnbågslax (Oncorhynchus mykiss), men produktionen av röding (Salvelinus alpinus) ökade med 64% mellan åren 2011 och 2012 (Sweden Statistics, 2013). (slu.se)
 • I över 10 år har vi bedrivit uppfödning av ädelfiskarna - regnbågslax ( Oncorhynchus mykiss ) och röding ( Salvelinus alpinus ) i det rena och kalla vattnet i Jämtland. (vattufisk.se)
 • Vattudalens fisk föder upp matfisk av arterna Regnbågslax (Oncorhynchus mykiss) och Röding (Salvelinus alpinus) i öppna kassar belägna i Ströms Vattudal. (vattufisk.se)
 • Koeltz Scientific Books, Koenigstein, Theses Zoologicae, Vol. 31:759 p. ^ [a b c d] Dyntaxa Oncorhynchus mykiss ^ Smith, G.R. and R.F. Stearley (1989) The classification and scientific names of rainbow and cutthroat trouts. (wikipedia.org)
 • Differential regulation of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) MT-A gene by nuclear factor interleukin-6 and activator protein-1. (ki.se)
 • ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen "Evaluation of primary rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hepatocytes suitability as a screening assay for estrogen receptor agonists" . (nmbu.no)
 • Nielsen, J.L. (1998) Threatened fishes of the world: Oncorhynchus mykiss nelsoni Evermann, 1908 (Salmonidae). (wikipedia.org)
 • lax ( S. salar ), regnbågslax ( O. mykiss ), coho ( O. kisutch ) och chinook ( O. tshawytscha ). (blogspot.com)
 • Historien om den svenska regnbågen ( Oncorhynchus mykiss ) kan dateras till början av år 1892. (outdoor.se)
 • Norsk fjordörret (Oncorhynchus mykiss) växer upp i de kalla norska fjordarna där saltvatten från havet blandas med smältvatten från snö och is. (mynewsdesk.com)
 • Oncorhynchus tshawytsha Rommen från kungslax (chinook) har stora korn som är 7-8 mm. (sjomatsframjandet.se)