• erfaringer fra privat sektor. (bibsys.no)
 • Vi har dock ett brett kontaktnät med leverantörer i privat sektor i olika branscher och strävar efter att skapa en sund och affärsmässig samverkan i samband med upphandling. (sklkommentus.se)
 • Det är vanligare med kvinnliga chefer i offentlig sektor än i privat. (vision.se)
 • Om man ser på verkställande direktörer i privat sektor så det bara 14 procent kvinnor. (vision.se)
 • Totalt finns det i dag 42 500 chefer i offentlig sektor och 163 000 i privat. (vision.se)
 • Vilka är skillnaderna och likheterna mellan privat och offentlig sektor? (webbos.se)
 • Försäljning mellan leverantörer inom privat sektor omgärdas inte av formaliakrav i samma utsträckning. (anbudsspecialist.com)
 • Den norske velstandsutviklingen de siste ti årene skyldes hovedsakelig en eventyrlig effektivisering i privat sektor. (wordpress.com)
 • Hans erfarenhet spänner över både privat och offentlig sektor. (effso.se)
 • En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. (wikipedia.org)
 • Tidigare räknades även Svenska kyrkans verksamhet, så som kyrkobokföringen, som en del av Sveriges offentliga sektor. (wikipedia.org)
 • En utbildning speciellt anpassad för dig som leder eller kommer att leda projekt i offentlig verksamhet. (utbildning.se)
 • I offentlig verksamhet har Förändringens fyra rum nått stort genomslag, både i förvaltningar och i verksamheter. (forandringensfyrarum.se)
 • I demokratiarbete, som ju all offentlig verksamhet i grund och botten är, har Fyrarummarens avcensurerande verkan en stärkande och trovärdighetshöjande effekt som kan vara svårt att uppnå på andra sätt - i vart fall inte i stor skala och på bred front. (forandringensfyrarum.se)
 • Vad innebär det att vara en kundfokuserad verksamhet inom offentlig sektor? (webbos.se)
 • Inom offentlig sektor gör vi kund- och marknadsundersökningar som syftar till att mäta kvalitet och effektivitet inom skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. (cmaresearch.se)
 • Eftersom offentlig verksamhet inte har ekonomisk avkastning eller lönsamhet som naturliga styrtal används producerad "nytta" som alternativa mått. (cmaresearch.se)
 • För dig som arbetar med sociala medier och kundtjänst i digitala kanaler, på ett företag eller i en offentlig verksamhet. (kreafonbloggen.se)
 • Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. (pikukommun.se)
 • Vi har också listat våra tjänster som är mest populära för just dig som arbetar inom offentlig sektor. (uc.se)
 • Sverige har i internationell jämförelse en stor offentlig sektor, vilket avspeglas i ett relativt högt skatteuttag som krävs för att finansiera de offentliga åtagandena. (wikipedia.org)
 • Offentlig sektor har kommit längre än svenska företag när det kommer till digitalisering av ekonomiska och administrativa processer. (di.se)
 • Bland svenska företag toppar också tidrapportering och attestflöden listan, men vad gäller inkommande fakturor har man inte alls kommit lika långt som offentlig sektor. (di.se)
 • Listar endast bolag där svenska staten eller offentlig sektor är den största ägaren. (webperf.se)
 • Försäljning till offentlig sektor, d.v.s. myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag sker ofta i formalistiska former. (anbudsspecialist.com)
 • Sveriges företag måste börja anpassa sig till den lag som träder i kraft 2019, som gör det obligatoriskt för offentlig sektor att enbart ta emot fakturor som e-fakturor, säger Carola Lissel. (di.se)
 • Från 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt den nya europeiska standarden. (his.se)
 • Av denna anledning har det blivit än mer viktigt än tidigare att de leverantörer som är intresserade av offentliga kontrakt att aktivt "bearbeta" offentlig sektor i form av att tillhandahålla informationsträffar kring de varor och tjänster som erbjuds av leverantören och att regelbundet kontakta upphandlande enheter. (anbudsspecialist.com)
 • Låt proffsen vara proffs låter bra - men hur styr man akademiker inom offentlig sektor utan att inkräkta på professionerna? (saco.se)
 • Kurser och utbildningar för dig i offentlig sektor! (utbildning.se)
 • Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. (his.se)
 • Vinnova ger nu offentlig sektor möjlighet att snabbt få AI-projekt bedömda av experter, för att underlätta införandet av nya lösningar och avlasta offentliga organisationer i den ansträngda situationen till följd av coronakrisen. (vinnova.se)
 • AffärsConcepts affärsrådgivare har spetskompetens inom upphandling till offentlig sektor och ger rådgivning till myndigheter, organisationer och andra företag som följer upphandlingslagstiftningen. (sklkommentus.se)
 • Ett unikt kunskapsforum där drivande personer från organisationer i offentlig sektor delar med sig av erfarenheter och tips från digitaliseringen. (summitandfriends.se)
 • innbyggerfokusert offentlig sektor hvor tjenester er tilpasset innbyggernes behov. (bibsys.no)
 • Offentlig sektor är fortfarande loket i digitaliseringen när det kommer till att automatisera ekonomiska processer, vd för Visma Software. (di.se)
 • 72 procent av svenskarna är positiva till den ökade digitaliseringen inom offentlig sektor. (summitandfriends.se)
 • Medan offentlig sektor når ett index på 48,3 procent så hamnar Sveriges företag på 40,2 procent, hela åtta procentenheter lägre. (di.se)
 • Där mäter index 23,4 procent för företag och 48,2 procent i offentlig sektor. (di.se)
 • Och i offentlig sektor, om man slår ihop verkställande direktörer, verkschefer, högre ämbetsmän och politiker, är den siffran 51 procent kvinnor och 49 procent män. (vision.se)
 • 21 procent av allmänheten tycker att offentlig sektor lever upp till förväntningarna på digital service. (summitandfriends.se)
 • Att öka studenternas medvetenhet om offentlig sektor som arbetsgivare i framtiden är särskilt i fokus. (civilekonomen.se)
 • Näringslivet har varit aktivt vad gäller att synas ut mot studenterna, däremot har offentlig sektor hållit sig i bakgrunden när det kommer till att visa upp sig som arbetsgivare. (civilekonomen.se)
 • Civilekonomen har tidigare skrivit om att det är vanligare att studenter väljer näringslivet som första arbetsgivare, men att arbetsgivare inom offentlig sektor blir allt mer attraktivt när man jobbat några år. (civilekonomen.se)
 • Vi har hört från flera av våra offentliga samarbetspartners och våra alumner att det är mer vanligt att välja en offentlig arbetsgivare några år in karriären än som första jobb. (civilekonomen.se)
 • Det betyder att man behöver vara och anses vara en attraktiv arbetsgivare, både som offentlig arbetsgivare men också i jämförelse med privata alternativ. (kreafonbloggen.se)
 • Vi verkar inom offentlig sektor och jobbar både på upphandlat avtal och med kunder som köper våra tjänster via direktupphandling. (sklkommentus.se)
 • Den volymmässigt största användningen inom offentlig sektor är dock fortfarande "vanliga arbetsplatser", som till exempel en kommunal förvaltning, en enhet på ett statligt verk, ett förband inom Försvarsmakten eller en klinik på ett sjukhus. (forandringensfyrarum.se)
 • Venstre ønsker en kommunereform der flere offentlige oppgaver blir desentralisert fra staten og fylkeskommunene til kommunene. (wordpress.com)
 • Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor. (brightmill.se)
 • Bid Managern är oftast den person som "bearbetar" de upphandlande enheterna, sammanställer och skriver anbud i offentlig upphandling samt optimerar uppdragsgivarens anbudsverksamhet. (anbudsspecialist.com)
 • Offentlig sektor innehåller mängder av spännande arbeten och stora möjligheter att bidra till samhällets utveckling men saknar ibland företagens resurser och erfarenhet av att arbeta med arbetsgivarvarumärket. (civilekonomen.se)
 • Slutligen kan inte erfarenhet av arbete i offentlig kontext nog poängteras. (brightmill.se)
 • Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från liknande roller inom offentlig sektor och som på kort varsel kan åta sig konsultuppdrag som Sektorchef, Avdelningschef eller Enhetschef för placering i Ulricehamn. (scandinavianexecutive.se)
 • Jämförelse över bolag ägda av offentlig sektors webbplatser under Oktober står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet. (webperf.se)
 • Höga krav på miljö och hållbarhet ska vara en självklarhet inom offentlig sektor. (centerpartiet.se)
 • Svensk offentlig sektor äger ett antal företag som är aktiebolag. (webperf.se)
 • På Ability Partners nya konferens Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området! (webbos.se)
 • Välkommen till ett av Sveriges största utbildningsföretag inom offentlig sektor. (utbildning.se)
 • 2. Väljare (i hela världen inklusive Norge) ser Offentlig Sektor som ett stort penningsluk. (wordpress.com)
 • Skal vi sikre morgendagens velferd er Norge helt avhengig av en kraftig modernisering av offentlig sektor. (wordpress.com)