• Proverna analyserades via traditionella odlingsmetoder och med real-tids PCR (analys för påvisande av bakteriens DNA). (sva.se)
 • Active Growing Technology™ möjliggör en upp till tre gånger snabbare tillväxt jämfört med traditionella odlingsmetoder. (bauhaus.se)
 • Det är en mycket annorlunda metod om man jämför med vanliga västerländska odlingsmetoder men om man studerar äldre traditionella och småskaliga odlingsmetoder runt om i världen så finner man många likheter. (gardochtorp.se)
 • Hon hänvisar också till rapporter från FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, som pekar på potentialen för ekologiska metoder att öka skördarna i tredje världen, där man idag använder traditionella odlingsmetoder. (svd.se)
 • Det finns flera oberoende miljömärkningsorganisationer som undersöker och granskar odlingsmetoder, processer och produkter för att lyfta fram de som har mindre miljöpåverkan än traditionella varor. (lagerhaus.se)
 • Föreningen främjar goda odlingsmetoder med regelverket Kvalitetsgård. (kasvikset.fi)
 • Att främja goda odlingsmetoder i finländska matpotatis- och trädgårdsodlingar samt -packerier. (kasvikset.fi)
 • Inom fem år räknar han med att ha utvecklat effektiva odlingsmetoder för de modifierade maskrosorna. (nyteknik.se)
 • Hos oss får idéerna all den näring som behövs för att blomma ut i effektiva odlingsmetoder och nya innovativa koncept. (stepstone.se)
 • Studien visar på fall där ekologisk odling kan ge högre avkastning än konventionella odlingsmetoder. (krav.se)
 • Inom projektet utbildades 100 lärare i odlingsmetoder samt miljöskydd. (nenapaiva.fi)
 • Bakom Zoégas och Gevalias kaffe döljer sig arbetare som lever på existensminimum och saknar skydd samt odlingsmetoder som allvarligt skadar miljön. (swedwatch.org)
 • Du har kompetens att självständigt driva och slutföra projekt, värdera odlingsmetoder, skapa skötselplaner samt att leda, utveckla och kompetenshöja medarbetare. (hermods.se)
 • Kooperativet arbetar målmedvetet för att utveckla sitt ledarskap, bokföringen, kaffeproduktionen samt medlemmarnas odlingsmetoder. (weeffect.se)
 • Save and Grow ( bevara och odla ) är miljövänliga odlingsmetoder som initierats av FAO. (fao.org)
 • Med speciella odlingsmetoder kan det även gå att odla vin utanför dessa områden. (wikipedia.org)
 • Nya odlingsmetoder och sorter gör att avkastningen och odlingssäkerheten ökar. (jordbruksverket.se)
 • Här är nu en helt reviderad, utökad och aktuell utgåva med nyskrivna kapitel och uppdaterade sorter, fakta och odlingsmetoder. (adlibris.com)
 • Det gällde bara att propagera för rätt sorter och odlingsmetoder, något som ständigt skulle utvärderas. (kalmarlansmuseum.se)
 • Framför allt kvinnor på landsbygden behöver kunskap om bra odlingsmetoder. (latinamerika.nu)
 • Inom forskning och utveckling prövas ständigt nya odlingsmetoder i växthus och på friland som hortonomer har kunskap om. (allastudier.se)
 • Blommande ängar var ett vanligt inslag i det svenska landskapet förr i tiden men är numera sällsynt i takt med nya odlingsmetoder. (jonkoping.se)
 • Med moderna odlingsmetoder kommer den svenska produktionen öka samtidigt som vi genomför åtgärder för bättre vatten, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör på Södra Östersjöns vattenmyndighet. (lrf.se)
 • Andra invandrare som hade stor betydelse för Sverige under denna tid var svedjefinnarna som införde nya odlingsmetoder i svenska skogsbygder. (migrationsinfo.se)
 • De odlingsmetoder som Krav-certifierade och ekologiska lantbrukare använder bidrar till ökad biologisk mångfald. (gp.se)
 • Forskarna anser att enda utvägen är en intensifierad hållbar användning av marken med effektivare odlingsmetoder samtidigt med ett mer hållbart sätt att använda kvävegödsling. (nyteknik.se)
 • Vi säkrar matförsörjningen till en växande befolkning samtidigt som vi fortsätter att utveckla och satsa på mer hållbara odlingsmetoder. (lantmannen.com)
 • Liknande odlingsmetoder tillämpades i Sverige innan konstgödsel och bekämpningsmedel gjorde sitt intåg. (landskrona.se)
 • Med hjälp av bra odlingsmetoder kan bönderna få större skördar med bättre kvalitet. (mynewsdesk.com)
 • Inom fyra år hade Greklands uppodlade yta tredubblats och dessa invandrare införde dessutom nya odlingsmetoder. (mynewsdesk.com)
 • Odlingsmetoder och grödor måste anpassas till extremväder och varmare klimat. (forskning.se)
 • Den hjälper bönder att lära sig bättre odlingsmetoder,förbättra arbetsvillkor och ta bättre hand om människor och miljö. (mynewsdesk.com)
 • trots ökande befolkning ger mer värme, mer koldioxid, växtförädling, bevattning och bättre odlingsmetoder mer mat till fler människor. (newsvoice.se)
 • Syftet med tävlingen är att göra odlingsmetoder som minskar Östersjöns belastning av näringsämnen vanligare och ge en utmärkelse till banbrytare inom jordbruket. (wwf.fi)
 • Vårt mål är att förbättra odlarnas utkomst och hjälpa dem ta i bruk nya odlingsmetoder. (paulig.fi)
 • Västerländska odlingsmetoder bygger på monokulturer, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel Permakultur bygger på mångfald, gödsling med kompost och biologiska bekämpningsmetoder. (gardochtorp.se)
 • Vilka odlingsmetoder främjar kolinlagring i marken? (slc.fi)