• Svaret ligger till stor del i att mer komplexa organismer har utvecklat mer komplexa nätverk av transkriptionsfaktorer som tillsammans reglerar stora, och mycket specifika, grupper av gener. (wikipedia.org)
  • Både alfa- och betaformen är transkriptionsfaktorer som reglerar östrogenets signaler, samt är relevanta vid östrogenberoende bröstcancer. (wikipedia.org)
  • Transkriptionsfaktorer är proteiner som på något sätt, direkt eller indirekt, är involverade i transkriptionen av gener . (wikipedia.org)
  • hur transkriptionsfaktorer söker upp matchande DNA-sekvenser och hur proteiner aggregeras vid neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer demens. (ki.se)