• Nukleotider är de molekylära byggstenar som nukleinsyrorna (DNA och RNA) är uppbyggda av. (wikipedia.org)
 • Den genetiska kodens byggstenar, bestående av två baser (nukleotider) som tillsammans håller ihop DNA-spiralens två strängar. (nrm.se)
 • Nyligen visade vi att förtida åldrande hos en musmodell kan motverkas genom att öka cellernas produktion av nukleotider - DNA:s byggstenar, berättar han. (ki.se)
 • Trypanosomer och människor syntetiserar inte nukleotider, DNA:s små byggstenar, på exakt samma sätt. (lakemedelsvarlden.se)
 • Nukleotider som är byggstenar i DNA och RNA. (med24.se)
 • Detta tillägg innehåller nukleotider, som är byggstenar i både DNA och RNA. (rogerhelpsyou.com)
 • Översättningen från nukleotider i DNA till aminosyror i proteiner sker enligt den genetiska koden . (wikipedia.org)
 • proteiner (bygget opp av aminosyrer) , nukleinsyrer (bygget opp av nukleotider), lipider og karbohydrater (bygget opp av sukker-monomerer som glukose), Sentralt i oppbyggingen av makromolekyler er dannelsen av kovalente bindinger gjennom en kondensasjons-reaksjon (dehydrering-syntese) hvor vann fjernes og energi tilføres (Figure 3.3a). (slideplayer.no)
 • Dessa långa molekyler är uppbyggda av underenheter kallas nukleotider. (timedmg.com)
 • DNA-strängar består av en kedja av material kallas nukleotider. (halsanet.com)
 • Puriner är någon av adenin (A) eller guanin (G) och pyrimidiner är någon av cytosin (C) eller tymin (T) (endast i DNA) eller uracil (U) (endast i RNA) Nukleotider spelar också en viktig roll i cellens energilagring och energitransport exempelvis i form av ATP, och som prostetiska grupper i vissa enzym, som till exempel glukosoxidas och luciferas. (wikipedia.org)
 • Tidigare räknades även kvävebasen adenin som ingår i cellens nukleotider till B-vitaminerna och kallades då B4. (nordicnutritioncouncil.com)
 • Purin är också byggsten i nukleotider, nämligen adenin och guanin. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Kroppens egen produktion av nukleotider kan under vissa förhållanden vara otillräcklig. (hippolyt.dk)
 • Nukleotider spelar även en viktig roll i cellernas energilagring och energitransport exempelvis i form av ATP, och som prostetiska grupper i vissa enzym, som till exempel och luciferas. (passionforhalsa.se)
 • Nukleotider spelar en viktig roll i många. (apotekvarersverige.life)
 • En effekt av teofyllin är hämning av fosfodiesteraser, enzymer som katalyserar nedbrytning av cykliska nukleotider som cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP). (socialstyrelsen.se)
 • Dessutom kommer de aktiva ingredienserna i läkemedlet att öka nivåerna av cykliska nukleotider i hjärnvävnaden och blodplättarna. (primaryicare.com)
 • DNA är en nukleinsyra som är uppbyggd av två långa kedjor av nukleotider. (wikipedia.org)
 • Varje sida av stegen består av en lång kedja av nukleotider kopplade av en bindning. (scienceaq.com)
 • BabySemp 1 innehåller även nukleotider och GOS (galaktooligosackarider). (apotea.se)
 • BabySemp 1 innehåller även nukleotider och 0,3 g galaktooligosackarider (GOS)/100 ml blandning. (semperbarnmat.se)
 • Nukleotider, som är cellernas grundläggande byggsten, understödjer denna kraft och ger samtidigt ett avslappnat nervsystem. (hippolyt.dk)
 • En gen i arvsmassan är en sekvens av nukleotider i en DNA-molekyl i någon av kromosomerna , som översätts till en motsvarande ordningsföljd av aminosyror i ett protein . (wikipedia.org)
 • I en sekvens av nukleotider motsvarar en viss följd av tre baser en viss aminosyra. (wikipedia.org)
 • I det första steget, transkriptionen , kopieras en gens sekvens av nukleotider i en DNA-molekyl till en motsvarande sekvens i en RNA-molekyl ( mRNA ). (wikipedia.org)
 • Molekylen består av två långa polymerer , i människan cirka 2 meter lång, bestående av sekvens av enkla enheter kallade nukleotider . (wikipedia.org)
 • Nukleotider förekommer i en viss sekvens längs en DNA-sträng. (halsanet.com)
 • DNA är representerat av 4 bokstäver som korresponderar till varje av sina nukleotider: Adenine (A), thymine (T), cytosine (C) och guanine (G). (daisybeauty.com)
 • DNA-strängen i den enskilda cellen hos en häst är en meter lång och behöver tre miljarder nukleotider för att säkra en korrekt celldelning. (hippolyt.dk)
 • Vi pratar om miljarder DNA-nukleotider som dessa maskiner kan producera för ett enda prov, alla spridda över miljoner korta sekvenser. (voister.se)
 • Två nukleotider som via sina kvävebaser bildar par i DNA-spiralen. (genteknik.se)
 • Dessa snoRNA-molekyler bildar tillsammans med pre-rRNA korta (10-21 nukleotider) dubbelstr ngade RNA-RNA-enheter genom specifik, komplement r baspar-ning. (solunetti.fi)
 • Denna region anger en RNA (RNA I) på cirka 105 nukleotider som är involverade i regleringen av primer Hur Är Abercrombie Storlekarna bildning. (work-progress.se)
 • Varje enda cell i kroppen innehåller nukleotider. (stallpartner.se)
 • Därför har dessa områden i kroppen speciell nytta av ett komplement till tillförseln av nukleotider. (stallpartner.se)
 • Även om de har många funktioner i kroppen inom mag-tarmkanalen, nukleotider bidra till att främja nyttiga bakterier och bibehålla frisk tarmen genom att hjälpa med cellförnyelse och reparation. (rogerhelpsyou.com)
 • Nukleotider är nukleosidernas fosfatestrar och bildas då fosforsyra får reagera med någon av de fria OH-grupperna i nukleosidens ribosdel. (passionforhalsa.se)
 • Syntes av nukleotider Nukleotider bildas på två sätt: Swedish exponeras figurera förefalla. (sussi.info)
 • För varje grupp om tre nukleotider i DNA-molekylen läggs vid översättningen en enda aminosyra till i det protein som tar form. (wikipedia.org)
 • Detta magnetiska DNA-modellpaket kombinerar 3D-nukleotider, som sedan ansluts för att bilda dubbelspiralen. (alega.se)
 • Genuttrykk avhenger av sekvensen av nitrogenbaserte baser kombinert med DNA-nukleotider. (energymedresearch.com)
 • Tyvärr verkar inte nukleotider vara särskilt speciellt effektiva då det gäller muskelanabolismen. (nutribe.com)
 • H r regleras bearbetningen av vissa nukleotider. (solunetti.fi)
 • och DNA-polymeras I. I varje system, replikering inititates vid någon av tre på varandra följande nukleotider belägna vid en unik plats. (work-progress.se)
 • Primers består vanligen av ca 20 nukleotider. (solunetti.fi)
 • nukleotider som översätts med en aminosyra under proteintillverkningen (translationen). (genteknik.se)
 • På detta sätt kan man producera ett DNA, som innehåller en gen med muterade nukleotider. (solunetti.fi)
 • 2003 var kartläggningen av sekvensen av nukleotider i människans DNA färdig (HUGO-projektet). (niwega.net)
 • Fosfor behövs i fossfolipider, ATP, samt i nukleotider. (inspio.se)
 • Konstruktionen av två nya dna-bokstäver, nukleotider, som byggts in i dna-spiralen i bakterier. (unt.se)