• Arvmassan komprimeras med hjälp av histoner (ett protein) till så kallade nukleosomer för att spara plats. (naturvetenskap.org)
  • Nukleosomer med histoner är naturens svar. (blogspot.com)
  • Den komplexa sammansättningen av vår arvsmassa baserad histoner av nukleosomer och tillåter DNA-molekylen för att passa in i en mikroskopisk cellkärna, men proteiner som hanterar "reparation" av DNA-skadade områden har ingen möjlighet att få tillgång till strängen DNA. (akunadaga.com)
  • Antikroppar mot vissa kromatin-former, särskilt nukleosomer , har satts i och med vissa autoimmuna sjukdomar , till exempel systemisk lupus erythematosus . (wikipedia.org)