• Norovirus, även norwalkvirus, är ett virus inom familjen calicivirus och orsakar vinterkräksjuka. (wikipedia.org)
  • Till familjen hör släktena Lagovirus, Norwalkvirus, Sapporovirus och Vesivirus. (lookformedical.com)