• Menigheten står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Region sør og er dermed forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. (misjonshuset.com)
 • Styret leder arbeidet i menigheten innenfor rammene til NLM sine strategier og målsetninger. (misjonshuset.com)
 • www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.f. (gu.se)
 • Det finns klara bevis ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831986/ ) på att det blå ljuset som kommer från smarttelefoner, tablets och laptops påverkar produktionen av melatonin negativt. (ntnu.no)
 • Dålig sömn( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/ ) påverkar även koncentrationsförmågan och kort-tidsminnet. (ntnu.no)
 • Tonårshjärnor(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1855248/) är speciellt sårbara för effekter av blått ljus. (ntnu.no)
 • NLM classification är ett välanvänt medicinskt klassifikationssystem som tagits fram vid National library of medicine i Bethesda, Maryland, USA. (wikipedia.org)
 • National Library of Medicine (NLM). (helsebiblioteket.no)
 • Det är forskare vid National Library of Medicine i USA, NLM, som ansvarar för dokumentations- och bibliotekstjänster inom det medicinska fältet i landet, som har gjort en global studie kring fenomenet selfies . (expressen.se)
 • NLM 19 , Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. (teknikforetagen.se)
 • Så är även fallet med NLM 19 som på flera ställen har anpassats till dess europeiska motsvarighet Orgalime SI 2014 som avser leverans med montage. (svjt.se)
 • Menigheten står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Region sør og er dermed forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. (misjonshuset.com)
 • Sökportal från Library of Medicine (NLM) som ger tillgång till systematiska översikter och vetenskapliga artiklar om cirka 12 000 läkemedel från olika källor. (janusinfo.se)