• Utredning av bakomliggande njursjukdom vid sekundär hypertoni bör göras i samråd med nefrolog, som bör kontaktas i tidigt skede (eventuellt akut vid misstanke om nyupptäckt snabbt förlöpande njursvikt eller malign hypertoni). (internetmedicin.se)
 • Detta indikerar att fetmakirurgi kan förhindra att patienter med njurpåverkan får förvärrad njursjukdom och i värsta fall njursvikt. (forskning.se)
 • Kronisk njursjukdom är en långsam förlust av njurfunktion över tiden. (sjukdomarna.se)
 • Kronisk njursjukdom (CKD) blir långsamt värre med tiden. (sjukdomarna.se)
 • Kronisk njursjukdom leder till en ackumulering av vätska och slaggprodukter i kroppen. (sjukdomarna.se)
 • Se till att alla läkare du besöker vet att du har kronisk njursjukdom. (sjukdomarna.se)
 • Se: Diet för kronisk njursjukdom för mer information. (sjukdomarna.se)
 • De tidiga symptom på kronisk njursjukdom uppstår ofta med andra sjukdomar. (sjukdomarna.se)
 • Kronisk njursvikt är en sjukdom som kan kräva dialys eller njurtransplantation. (forskning.se)
 • Även om tidigare studier, ofta med kortare uppföljningstid, har påvisat att fetmakirurgi minskar njurskador och påverkar njurfunktionen positivt, har vi i denna studie för första gången påvisat att detta även leder till minskad förekomst av kronisk njursvikt, konstaterar Per-Arne Svensson, docent i molekylär medicin och forskare inom fetma, diabetes och kardiovaskulär sjukdom. (forskning.se)
 • Risken att drabbas av kronisk njursvikt är minst 50 procent lägre för patienter med fetma som opererats med fetmakirurgi, visar en studie från Sahlgrenska akademin. (forskning.se)
 • I den aktuella studien har forskarna undersökt risken för kronisk njursvikt hos cirka 2 000 patienter som genomgått fetmaoperation, och jämfört dessa med en lika stor grupp patienter med fetma som istället fått sedvanlig behandling för fetma i primärvården. (forskning.se)
 • Bicanova är en dialysvätska som används av patienter med kronisk njursvikt. (tlv.se)
 • Symtombilden kan vara mycket komplex beroende på grundsjukdom, avancerad njursvikt och eventuell malign hypertoni. (internetmedicin.se)
 • Till slut har patienten njursvikt, vilket innebär att njuren inte längre kan utföra sin uppgift att rena blodet. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Resultaten visar att fetmaoperation minskar risken för kronisk njursvikt med minst 50 procent. (forskning.se)
 • Hypertoni vid kronisk njursvikt har stor betydelse för progressionstakten av njurfunktionsnedsättningen men innebär även en ökad risk för ateroskleros och hjärt-kärlkomplikationer. (internetmedicin.se)
 • Därför är optimal behandling av hypertoni vid kronisk njursvikt starkt rekommenderade. (internetmedicin.se)